Kultūrā Iedzīvotājiem

Jasmuižas draudzē

10. jūnijs 11.00 Sv. Mise Jasmuižas katoļu baznīcā
10. jūnijs 12.00 Jasmuižas kapi
10. jūnijs 13.00 Bleidenes kapi
11. jūnijs 15.00 Gāgu kapi
5. augusts 12.00 Raipoles kapi
19. augusts 12.00 Daugaviešu kapi (ar Sv. Misi)

Preiļu pagastā

10. jūnija 15.00 Rībuļu kapi
8. jūlijs 15.00 Ivdreišu kapi
15. jūlijs 12.00 Seiļu kapi (ar Sv. Misi)
16. jūlijs 15.00 Pupoju kapi
12. augusts 15.00 Šoldru kapi
13. augusts 15.00 Dzeņu kapi

Riebiņu pagastā

27. maijā 11.00 Sv. Mise baznīcā par aizgājējiem, Pieniņu katoļu draudzes kapi (vecie)
28. maijā 15.00 Petrausku kapi
3. jūnijā 15.00 Sprindžu kapi
4. jūnijā 15.00 Sila (Ondzuļos) kapi
17. jūnijā 15.00 Kokoriešu kapi
25. jūnijā 10.00 Sv. Mise baznīcā, 11.00 aizlūgums par aizgājējiem Riebiņu katoļu draudzes kapos
23. jūlijā 16.00 Baibu kapi

Rožkalnu pagastā

4. jūnijs 12.00 Romānvecumu kapi
8. jūlijs 13.00 Strodu kapi
15. jūlijs 10.00 Āpšu kapi
15. jūlijs 12.00 Lazdānu kapi
15. jūlijs 15.00 Augšmuktu kapi

Upmalas pagastā

29. jūlijs 11.30 Vārkavas kapi (dievkalpojums plkst. 10.00 Vārkavas baznīcā)
30. jūlijs 13.00 dievkalpojums Vanagu baznīcā, pēc dievkalpojuma kapusvētki Vanagu kapos

Rušonas pagastā

27. maijs 15.00 M. Prikuļu-Augustovas kapi
4. jūnijs 14.00 Rutuļu kapi
18. jūnijs 12.00 Krištopeņu kapi
1. jūlijs 13.00 Eikšas kapi
2. jūlijs 12.00 Rušonas kapi
8. jūlijs 15.00 Antonišķu kapi
15. jūlijs 15.00 Rutkovsku–Kažu kapi
22. jūlijs 15.00 Ondzuļu kapi
22. jūlijs 15.00 Eisāgu kapi
23. jūlijs 15.00 Gailīšu (Gaiļmuižas) kapi
30. jūlijs 15.00 Žogotu kapi

Saunas pagastā

2. jūnijs 8.00 Jakušu kapi
10. jūnijs 11.00 Betišķu kapi
17. jūnijs 11.00 Aizupiešu kapi
1. jūlijs 15.00 Pauniņu kapi
22. jūlijs 11.00 Skuteļu kapi
29. jūlijs 11.00 Orīšu kapi
29. jūlijs 13.00 Smelteru kapi
5. augusts 11.00 Anspoku kapi
12. augusts 11.00 Lakausku kapi
19. augusts 15.00 Prīkuļu kapi

Sīļukalna pagastā

3. jūnijs 12.00 Kapinieku kapi
10. jūnijs 12.00 Teilānu kapi
8. jūlijs 12.00 Opolūs kapi
8. jūlijs 13.30 Salenieku kapi
22. jūlijs 14.00 Seiļu kapi

Galēnu pagastā

10. jūnijs 12.00 Bukšinu kapi
15. jūlijs 12.00 Maltas Trūpu kapi
26. augusts 13.00 Sv. Mise baznīcā, 14.00 aizlūgums Galēnu kapos

Silajāņu pagastā

22. jūlijs 12.00 Červoniku kapi
5. augusts 15.00 Silajāņu kapi

Stabulnieku pagastā

3. jūnijs 12.00 Brišku-Balckaru kapi
17. jūnijs 12.00 Saunas Vulānu kapi
1. jūlijs 12.00  Krištobu kapi
29. jūlijs 12.00 Pastaru kapi
5. augusts 12.00 Trūpīšu kapi

Vārkavas pagastā

27. maijs 13.00 Borbaļu kapi
22. jūlijs 13.00 Pilišku kapi

Pelēču pagastā

3. jūnijs 13.00 Džeriņu kapi
1. jūlijs 14.00 Solkas kapi
22. jūlijs 12.00 Pelēču kapi
22. jūlijs 13.00 Gornijašu kapi
22. jūlijs 14.00 Bramaņu kapi
29. jūlijs 12.00 Vecumu (Ārdavas) kapi
29. jūlijs 13.00 Krasnogorkas kapi

Aglonas pagastā

3. jūnijs 15.00 Leitānu kapi, Aglonas draudze
4. jūnijs 14.00  Rutuļu kapi, Rušonas draudze
4. jūnijs 15.00  Gūteņu kapi, Aglonas draudze
17. jūnijs 14.00 Gutas kapi, Bērzgales draudze
17. jūnijs 15.00 Pansionāta “Krastiņi” kapi, Bērzgales draudze
18. jūnijs 14.00 Valaiņu kapi, Aglonas draudze
25. jūnijs 14.00 Makušu kapi, Bērzgales draudze
25. jūnijs 15.00 Borekstu kapi, Aglonas draudze
1. jūlijs 14.00 Slokas kapi, Rušonas draudze
2. jūlijs 14.00 Madelānu kapi, Bērzgales draudze
8. jūlijs 13.00 Dunsku kapi, Aglonas draudze
8. jūlijs 14.00 Silišķu kapi, Bērzgales draudze
15. jūlijs 13.00 Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze
16. jūlijs 13.00 Bērzgales kapi, Bērzgales draudze
6. augusts 14.00 Aglonas kapi, Aglonas draudze

Preiļu pilsētā

5. augusts 15.00 Preiļu Jaunie kapi
6. augusts 15.00 Preiļu pilsētas kapi
20. augusts 15.00 Preiļu vecie kapi