Pašvaldībā Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka Preiļu pilsētas kapsētu kapu kopiņu labiekārtošana un dažādi rakšanas darbi (esošo apstādījumu izrakšana, jaunu stādīšana, kapu apmaļu novietošana un tamlīdzīgi darbi) jāsaskaņo ar kapu pārzini, saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/15 “Preiļu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.

Ar kapu pārziņiem var sazināties telefoniski, zvanot pa norādītajiem tālruņa numuriem – +371 29770691 (Preiļu pilsētas jaunie kapi) vai +371 29876379 (Preiļu pilsētas vecie kapi).

Patvaļīgi veikt rakšanas darbus, kas varētu ietekmēt ierādītās kapavietas robežas, to nesaskaņojot, nav pieļaujams!

Informāciju sagatavoja

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa