Preiļu novadā Pašvaldībā

19. februārī lielie aukstumi un biezā sniega sega netraucēja attālināti satikt Ukrainas un Gruzijas pārstāvjus pasākumā “Kafija ar jaunatni” (Kофе с молодежью). Šādas regulāras tiešsaistes tikšanās pie kafijas tases ierosināja Tamāra Stratilat – Ņižinas pašvaldības uzņēmēju padomes locekle un lietišķo sieviešu sabiedriskās organizācijas–kluba “Lietišķā sieviete” (“Дилова жинка”) vadītāja pēc starptautiskā projekta “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos” nobeiguma pagājušajā gadā.

Šoreiz Ņižina, Ozurgeti un Preiļi stāstīja par jaunatnes darba jomu, kas ar katru gadu paliek aizvien aktuālāka, aptverot gan izglītību un sportu, gan arī veicinot un attīstot radošumu, iniciatīvu un citas dzīvei noderīgas kompetences. Anžela Timšenko no Ņižinas un Avtandils Sirbilašvili no Ozurgeti prezentēja darbu ar jauniešiem savās pašvaldībās, kas ir daudz lielākas kā Preiļi un tātad arī ar lielāku pasākumu un dalībnieku skaitu. Preiļu novadu pārstāvēja Jauniešu centrs “ČETRI”, un jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva draugiem no Gruzijas un Ukrainas stāstīja par dažādiem jaunatnes jomas aspektiem – aktuālāko statistiku, darbu Covid-19 apstākļos, pasākumiem, projektiem un jauniešu līdzdalības iespējām.

Diskusijas nobeigumā tika akcentēts, ka nav būtisks pašvaldības lielums un iesaistīto dalībnieku skaits, bet svarīga ir piedāvāto pakalpojumu kvalitāte. Tāpēc jārod iespējas, lai atbalsts un pasākumi būtu brīvi pieejami jauniešiem gan pilsētās, gan laukos, gan maznodrošinātiem, gan jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Ir svarīgi rūpēties, sniegt atbalstu un būt blakus ikvienam jaunietim, kam tas ir nepieciešams.

Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” ir atvērts sadarbībai, sniedz konsultācijas un organizē dažādus pasākumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai arī COVID-19 apstākļos, par ko informāciju var iegūt gan pašvaldības mājas lapā: www.preili.lv, gan arī sociālajos tīklos.

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja