Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Eksperti uzskata, ka cilvēku ar invaliditāti skaita pieaugums skaidrojams ar sabiedrības novecošanos kopumā, kā arī citiem savstarpēji saistītiem faktoriem. Piemēram, ar izmaiņām rīcībpolitikā un atbalsta pasākumos, kas paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti, pārmaiņām sociālekonomiskajā situācijā.

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts ir noteikusi dažādus atvieglojumus. Pirmais, kas te nāk prātā, protams, ir invaliditātes pensija. Taču šiem cilvēkiem pienākas vēl dažādi atvieglojumi, par kuriem bieži vien pietrūkst informācijas.

Kādus atvieglojumus valsts nodrošina ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti?

Bērnam ar invaliditāti un bērna pavadošai personai, kas nav jaunāka par 13 gadiem, pienākas bezmaksas pilsētu un starppilsētu sabiedriskais transports. Nepieciešama bērna invaliditātes apliecība, bet pavadošai personai papildu dokumenti nav nepieciešami.

Ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti, valsts ir pilnībā atbrīvojusi no ģimenes īpašumā esošā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa. Pienākas arī elektroenerģijas maksas atvieglojums – samazināts elektroenerģijas tarifs par pirmajām patērētajām 100 kW/h mēnesī.

Noteikts arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi par apgādībā esošu bērnu (neatkarīgi no invaliditātes fakta) līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24gadu vecuma, ja bērns mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē. Ienākumu nodokļa papildu atvieglojums noteikts arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atvieglojuma apmērs ir 3000 eiro gadā jeb 250 eiro mēnesī.

Kādus atvieglojumus valsts nodrošina pilngadīgiem cilvēkiem ar invaliditāti?

 Ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojums strādājošām personām ar I un II invaliditātes grupu – 1848 eiro gadā, ar III invaliditātes grupu 1440 eiro gadā. Ir noteikts neapliekamais minimums pensijai (t.sk. invaliditātes pensijai). 2020. gadā tas ir 300 eiro mēnesī.

Pienākas arī atbrīvojums no pacienta līdzmaksājuma un bezmaksas ģimenes ārsta mājas vizīte pie  personas ar I invaliditātes grupu. No 2021.gada šie atvieglojumi būs pieejami arī personām ar II invaliditātes grupu.

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un personai, kas pavada cilvēku ar I invaliditātes grupu, pilsētu un starppilsētu sabiedriskais transports ir bez maksas. Nepieciešama personas invaliditātes apliecība, pavadošai personai papildu dokumenti nav nepieciešami. Ja cilvēkam ar invaliditāti īpašumā ir transporta līdzeklis, tad viņš ir pilnībā atbrīvots no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa. Samazināta arī obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas maksa par 40% personām ar  I un II  invaliditātes grupu un personai ar III invaliditātes grupu, ja ir izsniegts VDEĀVK atzinums par medicīniskām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai. Pienākas arī atbrīvojums no dažiem CSDD maksas pakalpojumiem.

Cilvēkiem ar I invaliditātes grupu par patērētajām pirmajām 100 kw/h ir noteikti elektroenerģijas maksas atvieglojums. Valsts dzēš arī studiju un studējošā kredītu, ja cilvēks kļuvusi par personu ar I vai II invaliditātes grupu.

Noteikti arī patentmaksas atvieglojumi – samazināts patentmaksas atvieglojums personām ar I un II invaliditātes grupu (17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā). Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu noteikti dažādi valsts nodevu atvieglojumi. Piemēram,  valsts nodevas samazinājums par personas apliecinoša dokumenta izsniegšanu; samazināta valsts nodeva par valsts arhīva izziņas sagatavošanu; atbrīvojums no valsts nodevas par civilstāvokļa reģistrēšanu.

Visi atvieglojumi personām ar invaliditāti pieejami: www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-invalidati/atvieglojumi-personam-ar-invaliditati

Egils Zariņš
Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. +371 64331829
egils.zarins@lm.gov.lv

Labklājības ministrija
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
www.lm.gov.lv