Pēdējo gadu laikā arvien lielāku lomu cilvēka ikdienas dzīvē un pasaulē kopumā ieņem “zaļā domāšana”, virzība uz tīrāku apkārtējo vidi, samazinot atkritumu daudzumu, šķirojot tos. Atkritumu šķirošana nodrošina, ka tie atkritumi, kuri ir otrreizēji pārstrādājami un izmantojami jaunu izejvielu ražošanā, atgriežas atkārtotā apritē, nevis tiek apglabāti atkritumu poligonos. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību uz to, ka ikvienam ir iespēja šķirot atkritumus, ievietojot tos attiecīgajos atkritumu konteineros, kas izvietoti Preiļos esošajos dalīto atkritumu vākšanas laukumos, vai arī nogādāt tos Atkritumu šķirošanas laukumā, Rīgas ielā 4, Preiļos.

Tuvojoties Lielajai Talkai, kas šogad norisināsies Zemes dienā – 22. aprīlī, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aktualizē tīras vides, atkritumu savākšanas un šķirošanas nozīmi cilvēka ikdienā, aicinot ikvienu piedomāt par videi draudzīgāku dzīvesveidu.

Pēc SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļas apkopotās informācijas, pēdējo trīs gadu laikā visvairāk iedzīvotāji otrreizējai pārstrādei ir nodevuši kartonu, stikla izstrādājumus un lauksaimniecības plēvi, taču kopumā otrreizējai pārstrādei attiecīgajā laika periodā vidēji ir nodotas ap 280 tonnas šķiroto atkritumu.

Atkritumu šķirošanas laukumā, Rīgas ielā 4, Preiļos, bez maksas pieņem šādus šķirotos atkritumus:

 • Kartona, papīra iepakojumus
 • Izskalotas tetrapakas (piens, sula)
 • Pudeļu un burku stiklu
 • PET iepakojumus (plastmasas dzērienu pudeles ar norādi PET)
 • HDPE iepakojumus (plastmasas dzērienu pudeles ar norādi HDPE – dažādu mazgāšanas līdzekļu iepakojums, šampūnu, vējstiklu šķidrumu kanniņas, cietā plastmasa)
 • LDPE iepakojumus (polietilēna iepakojuma plēves, maisiņi, siltumnīcas plēves)
 • Lauksaimniecības plēves (agroplēve, ruļļu/bedru plēves)
 • BIG BAG maisus
 • Metāla iepakojumus (izskalota alumīnija skārdenes, konservu bundžas)
 • Baterijas
 • Neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapji, televizori, datori u.c.)

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Pirms izmet – saplacini!

Atkritumi, ko iedzīvotāji sašķiro, izmetot tos attiecīgajos konteineros, pēc tam nonāk atkritumu šķirošanas laukumā, kur tie tiek vēlreiz pāršķiroti, sapresēti ķīpās, un nodoti otrreizējai pārstrādei.

Tuvojas pavasaris, zeme pamazām sāks mosties no ziemas miega. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina nebūt vienaldzīgiem un rūpēties par savu sētu un pagalmu, šķirot atkritumus atbildīgi, izmetot tos atbilstoši norādēm uz konteineriem.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa