Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Pēdējā laika aktualitāte namu pārvaldīšanas jomā ir daudzdzīvokļu māju efektīva apsaimniekošana. Dzīvokļu īpašnieku kopībai, pieņemot lēmumus par nepieciešamiem veicamajiem remontdarbiem turpmākajam laika periodam, kā arī citiem ar mājas apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aktualizē jautājumu par daudzdzīvokļu māju pilnvaroto personu jeb mājas vecākā iecelšanu.

Kā jau iepriekš informējām, pēc pieņemto dzīvokļu īpašnieku lēmumu apkopošanas par plānotajiem remontdarbiem mājās 2023. gadam, lielākā daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tomēr nenonāca pie kāda lēmuma. Tas saistīts ar to, ka mājām nav izvirzīta pilnvarotā persona, kas, domājot par racionālu sava kopīpašuma apsaimniekošanu, uzņemtos atbildību par mājas iedzīvotāju komunikāciju ar apsaimniekotāju, tādā veidā atvieglojot nepieciešamo darbu plānošanu un veicinot ātrāku to izpildi.

Tas, vai mājai ir pilnvarotā persona, vai nav, būtiski ietekmē daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas kvalitāti. Saskaņā ar Preiļu novada domes apstiprināto nolikumu “Par dzīvojamās mājas vecāko”, šī persona ir kā starpnieks starp dzīvokļa īpašniekiem un apsaimniekotāju, kā arī ziņo dzīvojamās mājas apsaimniekotājam par konstatētajiem bojājumiem mājā vai kādā no tās daļām, vai arī par apstākļiem, kas varētu izraisīt bojājumus, pārzina mājas apsaimniekošanas finanses, seko remontdarbu kvalitātei, un pārstāv mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās intereses. Savukārt, apsaimniekotājs no savas puses sniedz pilnvarotajai personai aktuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina būt aktīviem un atgādina, ka ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par savu kopīpašumu, un tāpat ikviens dzīvokļa īpašnieks var rosināt pārējiem mājas iedzīvotājiem sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, lai kopā izlemtu par pilnvarotās personas (mājas vecākā) iecelšanu, lai starp mājas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju būtu ilgtermiņā efektīva un pozitīva sadarbība.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot uz psaimnieks@preili.lv, vai zvanot atbildīgajam speciālistam namu apsaimniekošanas jautājumos Arnim Vilcānam pa tālr. +371 28080479 (darba dienās no plkst. 8.00–17.00, pusdienu pārtraukums plkst. 12.00–13.00).

Svarīgi! Iesniedzot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu un tā pielikumu, lūdzam norādīt pilnvarotās personas tālruņa numuru un e-pasta adresi!

Informāciju sagatavoja:

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa