Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

Lauku atbalsta dienestam ikdienas darbā, administrējot dažādus atbalsta pasākumus, ir nepieciešams veikt kontroles un pārbaudes klātienē dabā. Ārkārtējās situācijas laikā dienests tās veic, ievērojot visus drošības nosacījumus.

Informāciju dienesta darbinieki galvenokārt iegūst, izmantojot pieejamos tālizpētes materiālus, piemēram satelīta attēlus, informāciju dažādās datu bāzēs, klientu iesūtītos materiālus u.c. Šādi tiek izskatīti un apstiprināti daudzi lauku bloku precizēšanas pieprasījumi, sasniegtie rezultāti investīciju pasākumos.

Ir gadījumi, kuros dienests aicina klientus veikt paškontroli un nosūtīt dienestam fotogrāfijas, kas apliecina paveikto darbu vai parāda sakoptās platības.

Kontroles klātienē tiek veiktas tikai izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams iegūt informāciju no tālizpētes materiāliem. Kontroles notiek bez dienesta klientu klātbūtnes, pirms tam informējot klientus par kontroles norisi. Dienesta darbinieki neapmeklē telpas, klientiem netiek doti parakstīšanai dokumenti ne papīrā, ne elektroniski planšetēs, izsniegtas izdrukātas kartes vai citi priekšmeti. Dienesta darbinieki gan pirms kontroles, gan pēc tās lieto dezinfekcijas līdzekļus.

Ja tomēr klients pēc savas gribas ir ieradies novērot kontroli klātienē, tad tiek ievērota divu metru distance. Dienests aicina klientus būt atbildīgiem un nepiedalīties kontrolēs, lai rūpētos par savu un citu cilvēku veselību!

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: +371 67027830, +371 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv