Sociālās aprūpes centros
Jūnijs - vasaras vidus. SAC "Preiļi" ar lielu rosību aizvada jūnija mēnesi

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena
Pār siliem, pār mežiem’
Pār miezīšu tīrumiem.

Kā atnāca, tā aiztecēja līksmā, skanīgā, gada garākā diena un īsākā nakts. Šī gada pirmais pusgads nu jau ir pagājis ar skaistām atmiņām un pozitīvām domām par padarīto, dodot spēku un cerību turpmākajām aktivitātēm un apskatam par paveikto.

Sociālās aprūpes centra “Preiļi” iemītnieki 1. jūnijā iesaistījās 24. tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” pasākumā, kuru vēroja kā skatītāji un vērtētāji. SAC klientus ļoti iepriecināja jaukie dejotāji.

Savukārt, 4. jūnijs bija Pareizticīgo Svētās Trijādības diena. Piecdesmitniece, “Troica”. Atceroties šo Svēto dienu tika pārrunātas svētku svinēšanas, to atzīmēšanas tradīcijas, lūgšanas nozīme, ietekme uz katra cilvēka dzīvi. Jau no seniem laikiem šos svētkus uzskata par Kristus Pestītāja Baznīcas dzimšanas dienu. Baznīcas, kura radīta ne pēc cilvēku spriedumu un prātojumu niecīguma, bet pēc Dievišķās svētības. Sagaidot Svētās Trijādības dienu, pieņemts rotāt baznīcas un mājas ar koku zariem, zālēm un ziediem. Šo tradīciju turpinot, SAC telpas tika rotātas ar ziediem, kokiem un zālēm.  

Iemītniekiem palika atmiņā “Skaļās lasīšanas stunda”, kad katram bija iespēja klausīties, pašiem lasīt un kopā apspriest izlasīto. Atcerēties savas bērnības pasakas, iejusties grāmatu varoņu tēlos klientiem palīdzēja skolniece, kura izvēlējās veikt vasaras darbu SAC “Preiļi” un visu jūniju bija kopā ar centra iemītniekiem.

Aprūpes centra kolektīvs, kopā ar saviem iemītniekiem, ar prieku un pazemību sagaidīja Euharistisko procesiju pa Preiļu pilsētu, Vissvētākā Sakramenta godam. Procesijas pirmā nostāšana bija pie SAC. Tas bija satraukuma pilns mirklis, kuru visi gaidīja ar patiesu saviļņojuma sajūtu, sagaidot piedalījās lūgšanās gan par sevi, gan līdzcilvēkiem.

Jūnijā notika arī praktiskas aktivitātes sociālās rehabilitācijas ietvaros, kuras veicināja saskarsmes prasmes, verbālu un neverbālu komunikāciju. Tika turpināta saruna par dažādiem komunikācijas veidiem, cilvēka emocijām, to nozīmi savstarpējās attiecībās. Galvenais pamatnoteikums ir iesākt runāt lēnām un pacietīgi klausīties, lai var sadzirdēt otru runātāju. Tāpat arī tika apspriesti jautājumi, kā pareizi izrunāt teikumus, kā sazināties ar žestiem un novērtēt cik tas ir viegli un reizē sarežģīti.

Interesantas nodarbības ietvaros iemītniekiem bija iespēja atcerēties savas prasmes strādāt dārzā un dzīvi laukos. Tika stādīti sīpoli, garšvielas, pēc tam katru dienu tika laistīti, vēroti, sagaidot pirmo ražu, ko paši varēja nobaudīt.

Ņemot vērā, ka Sociālās aprūpes centrs atrodas pilsētā, regulāri tika izmantotas visas priekšrocības, ko dod pilsētas vide - kopā ar klientiem tika apmeklētas pilsētas iestādes, gadatirdziņi, arī paši iemītnieki tika vesti iepirkties. Jūnijā tika apmeklēts pilsētas tirgus, kur klienti paši varēja izvēlēties sev preci un veikt pirkumus. Pastaiga pa pilsētas ielām, redzētais svētku noformējums iedvesmoja SAC Preiļi Līgo svētku noformēšanai.

Jūnijs nav iedomājams bez Līgo un Jāņu dienas gavilēm, bez jāņuzāļu lasīšanas, pušķu gatavošanas, vainagu pīšanas, telpu rotāšanas un Jāņu siera. Viss SAC kolektīvs un iemītnieki iesaistījās visās svētku aktivitātēs, jo starp klientiem ir trīs Jāņi - katrs no viņiem saņēma vainagu un sieru. Vainagi tika darināti no ozollapām, Jāņu zālēm un dillēm.

“Nāc gavilēt” pēcpusdiena bija veltīta Dziesmu un Deju svētku atklāšanai, tika organizēta radošā darbnīca par šo svētku simboliku, kultūrvēsturisko nozīmi. Nākamajā mēnesī iesāktā darbnīca tiks turpināta, tiks veidoti zīmējumi, kolāžas un organizēta izstāde.

Jūnijā tika sumināti arī mēneša gaviļnieki un dāvinātas dāvanas ar laba vēlējumiem jubilāriem.

Informāciju sagatavoja