Izglītībā

Šogad Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 8.D un 9.D  interesentu  grupiņas, katra piecu audzēkņu un viena fizikas skolotāja sastāvā, pirmo reizi piedalījās AS “Latvenergo” erudīcijas konkursā ”FIZMIX Eksperiments”. Konkursam ir divas kārtas – Atlases un Fināls. Šogad tās abas notika neklātienē, attālināti. Atlases kārtā no 17.02.2020. ik nedēļu katrai komandai tika iesūtīti uzdevumi, kuros jāpārzina daudzas fizikālas parādības un procesi, jāveic aprēķini un arī eksperimentāli darbi. Par pareizi izpildītiem uzdevumiem konkursa eksperti piešķīra punktus.

Finālā tika 11 labākās komandas no katra reģiona. 9.D klases komanda “Gurinēti marķīši” (Daniels Daņilovičs, Katrīna Jaundzema, Anastasija Krohmaļuka, Evelīna Gribuste un Bruno Rivža), skolotājas Mārītes Lisovas vadībā arī bija iekļauta Finālā, kas norisinājās 2020.gada 20. maijā.  Tajā bija jāveic pieci eksperimenti, kurus sadalījām komandas dalībnieku starpā, jo pildījām vienlaicīgi, iesniedzot rezultātus tiešsaistē, bet  skolotāja šajā pašā laikā pildīja speciāli sagatavotu testu. Nākošajā dienā bijām patīkami pārsteigti – 3. vieta Latgales reģionā (no 64 komandām) un pēc nedēļas sagaidījām dažādas lietišķas un saldas balvas no konkursa sponsoriem.

8.D klases komandai novēlam, veiksmi un nepieciešamās prasmes nākamā gada konkursā. Lai uzvara!

Katrīna Jaundzema, 9.D