Iedzīvotājiem

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz 2.novada nodaļas jaunsargu instruktoru amatiem

Preiļu novadā un Riebiņu novadā (1 slodze) uz nenoteiktu laiku,
Līvānu novadā un Vārkavas novadā (1 slodze) uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;
 • plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem;
 • veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;
 • ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;
 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;
 • militārā izglītība – vismaz jaunākā instruktora kurss;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads);
 • pieredze militārajā jomā;
 • interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt komandā.

Priekšroka tiks dota pretendentiem, kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā.
Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 753 līdz 1190 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020. gada 20. maijam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu – Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv . Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Papildus informācija par Jaunsardzi interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Tālruņi uzziņām: +371 26166063, +371 67335370+371 67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.
Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.