Kultūrā

Kultūras, mākslas, izklaides un atpūtas jomā strādājošiem uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā noteikto drošības pasākumu dēļ nācies ilgstoši ierobežot savu darbību. Lai palīdzētu nozarei pēc iespējas atrāk atgūties no krīzes sekām, ir izstrādāta jauna atbalsta programma mākslas, izklaides un atpūtas nozaru uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 infekcijas izplatība.

Programmas ietvaros nozarē strādājošajiem uzņēmumiem paredzēts atbalsts aizdevumu un grantu veidā kopumā sešu miljonu eiro apmērā. Atbalsta līdzekļus komersantiem izsniegs valsts atbalsta finanšu institūcija ”Altum”.

Šis instruments ir produktīvas un mērķtiecīgas sadarbības piemērs starp nozari un atbildīgajām institūcijām. Tieši nozares pārstāvji vislabāk zina savas jomas specifiku, reālos pasākumu plānošanas laikus, nepieciešamos ieguldījumus un arī šajā Covid-19 situācijā visatbilstošākos atbalsta veidus. Kopīgiem spēkiem ar Kultūras ministriju un nozares asociācijām tas ļāvis sagatavot instrumentu, lai jau drīzumā nozare varētu drošāk atsākt darbu pie jauniem projektiem.

Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/jauns-atbalsta-veids-makslas-izklaides-un-atputas-pasakumu-organizatoriem.

Informācijas sagatavotājs

Aleksis Jarockis
Komunikācijas departamenta direktors
Tālr. 67083850
E-pasts: Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija
Mājaslapa: www.fm.gov.lv
E-pasts: pasts@fm.gov.lv