Jaunatne

Līdz šī gada 17. augustam Riebiņu MJIC “Pakāpieni”, Preiļu JC “Četri” sadarbībā ar Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldi, Preiļu novada pašvaldību aicina jaunās mūzikas grupas no Preiļu un citiem novadiem pieteikties dalībai konkursā “Zelta Krauklis 2022”, kas šogad notiks Preiļu novada svētku ietvaros 20. augustā plkst. 13:00 Preiļu parkā pie muižas zirgu staļļiem!

Tehnisks vai etnisks – stilam nav nozīmes, ja uzskatāt, ka esat oriģināli un gatavi sacensties ar citiem jaunajiem un daudzsološajiem aicinām piedalīties un parādīt sevi! Konkursā nepieciešams izpildīt divas dziesmas. Programmā jāiekļauj viena dziesma valsts valodā. Otra dziesma pēc izvēles.

Lai pieteiktos ir jāizlasa nolikums un jāaizpilda pieteikuma anketa.

Jaunās mūzikas grupas, ir laiks parādīt sevi!

Papildu info: Sintija Ančeva, tālr. +371 28291082.