Izglītībā Jaunatne

5. jūnijā plkst. 17.30 JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA PREIĻU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 2023./2024. MĀCĪBU GADAM
Izglītības programmas

Mācību ilgums – 8 gadi: 

  • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeons
  • Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 
  • Vokālā mūzika – kora klase 

Mācību ilgums – 6 gadi:

  • Pūšaminstrumentu (flauta, klarnete, saksofons, trombons, trompete, eifonijs, tuba) spēle 
  • Sitaminstrumentu spēle 

Mācību ilgums – 7 gadi:

  • Vizuāli plastiskā māksla 

NĀC MĀCĪTIES! IZVĒLIES, KO VĒLIES!
 

Plašāka informācija:
Mūzikas nodaļa tālr. +371 29172296
Mākslas nodaļa tālr. +371 29610964