Jaunatne

Jau rudenī jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un nestrādā, būs papildu iespējas apgūt darba tirgū aktuālas prasmes. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā Jauniešu garantijas projektā jaunieši varēs pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un profesionālās ievirzes svešvalodu prasmes.

To paredz otrdienas, 11. augusta, valdības sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi””. Tādējādi paredzēts veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros, lai viņiem būtu nepieciešamās prasmes un labāka sagatavotība iesaistei darba tirgū. Plašāka informācija par programmu īstenošanu būs pieejama VIAA tīmekļa vietnē: www.viaa.gov.lv.

Kopumā Jauniešu garantijas projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas datiem 2020. gada jūnija beigās 13 763 jeb 17.7% no bezdarbnieku kopskaita bija bezdarbnieki šajā vecumā grupā.

Informāciju sagatavoja:

Aiga Ozoliņa,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja,
+371 67021581,
aiga.ozolina@lm.gov.lv