Pašvaldībā Izglītībā Jaunatne

Aglonas vidusskola lepojas ne tikai ar savu zinošo un profesionālo pedagogu kolektīvu, bet arī skolas absolventiem, kuri izvēloties studēt pedagoģiju, kaut prakses laikā, bet atgriežas savā skolā, lai ne tikai smeltos pieredzi, bet arī dotu savas idejas un pienesumu darbā.

I mācību semestra izskaņā uz sešām nedēļām Aglonas vidusskolu par savu prakses vietu izvēlējusies skolas absolvente Dace Daukšte, kura Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2. kursā mācās par sākumizglītības skolotāju. Kā atzīst pati Dace, būt par pedagogu nav bijis viņas bērnības sapnis. Meitenei ir ļoti plašs interešu loks, izvēle šķitusi sarežģīta, bet, mācoties 12. klasē, karjeras konsultanta nodarbībās iezīmējās viņas stiprās puses, uz ko norādīja arī skolotāji, pamudinot studijām izvēlēties tieši šo virzienu. Liela iedvesma bijusi arī mamma, kura strādā par sākumskolas skolotāju.

Dace uzskata, ka skolotāja profesija, lai arī grūta, ir ļoti daudzpusīga un ļauj pašai nemitīgi pilnveidoties, radoši izpausties. Viņa atzīst, ka, protams, nevar noliegt nozares problēmas (atalgojums, nesamērīgs darba apjoms u.c.), bet liela iedvesma esot tieši bērni, viņu atvērtība un interese apgūt dažādas jaunas lietas. Savas prakses laikā ievērojusi to, cik svarīgi, ka skolā tiek piekoptas dažādas tradīcijas, kas varbūt mazāk saistās ar tiešo ikdienas mācību procesu, bet var sniegt bērniem ļoti vērtīgu pieredzi – kopīgas ekskursijas, karjeras pasākumi, Labo darbu nedēļas u.c.

Runājot par studiju procesu, Dace ikvienam vidusskolēnam, kurš šaubās par izvēli, iesaka noteikti mēģināt un darīt – reti gadās tā, ka viss, ko iedomājamies, ir tieši tāds arī realitātē, tādēļ ir vērts nebaidīties izmēģināt darīt jaunas lietas, nebaidīties kļūdīties. Tāpat topošā skolotāja atzīmē, ka ļoti svarīgs ir arī pašvaldību, dažādu organizāciju, izglītības iestāžu finansiālais atbalsts studijām. Lai pilnvērtīgi nodotos studijām, ikviena stipendija ir ļoti būtiska un par to Dace ir pateicīga, iesakot ikvienam izmantot iespēju tādām pieteikties.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa