Uzņēmējdarbībā

Latgales Plānošanas reģions (LPR) aicina jūs piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales Plānošanas reģionā” ietvaros rīkotajā preses konferencē šī gada 8.septembrī plkst. 11.00 tiešsaistes platformā ”Zoom”.

Lai veicinātu vietējo attīstību Latgales plānošanas reģionā, stiprinātu reģionā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības jautājumos, īstenotu dažādus pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai, Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību ir uzsācis īstenot projektu ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales Plānošanas reģionā” (UAP Latgale).

LPR Attīstības Padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsver: “Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem teritoriju izaugsmes sekmēšanā ir pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāte viedai attīstības plānošanai un īstenošanai. Projekts sekmēs reģionā strādājošo prasmes, kā arī palīdzēs uzņēmumiem būt spējīgiem pielāgoties konkurences prasībām. Jau gadiem ilgi tiek runāts par to, ka bērnos jau no mazotnes ir jāsāk attīstīt finanšu pratība un uzņēmējspējas. Esam gandarīti, ka šis projekts dos iespēju iesaistīties izglītojošās aktivitātēs visu vecumposmu bērniem, ļaus pārņemt norvēģu sekmīgo pieredzi bērnu izglītošanā biznesa jautājumos, un ka pašvaldībās nonāks tehniskais aprīkojums interešu izglītības programmu īstenošanai. Lai arī ne visi kļūs par uzņēmējiem, tomēr ieguvēji būs visi, jo ikvienam ir nepieciešamas iemaņas un prasmes finanšu pārvaldībā savā mājsaimniecībā. Sadarbībā ar VARAM tiks rasti jauni priekšlikumi un risinājumi par turpmāko atbalsta pasākumu nepieciešamību speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē”.

Vairāk informācijas par projektu LPR mājaslapā: www.lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/uap-latgale/#.YS3GXI4zZhE

Preses konferencē ar uzrunu piedalīsies Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, Vides aizsardzības, reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, LPR Attīstības Padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, projekta partneru organizāciju pārstāvji. Par projektā sagaidāmajām aktivitātēm informēs Latgales plānošanas reģiona pārstāvji.

Dalībai preses konferencē lūdzam pieteikties līdz šī gada 6. septembrim, nosūtot pieteikumu uz e-pastu uap.latgale@lpr.gov.lv . Pieteikumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, pārstāvēto iestādi, amatu un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt saiti uz konferences tiešsaistes platformu ZOOM.

Informāciju sagatavoja: projekta “UAP Latgale” sabiedrisko attiecību speciālists Rēvalds Šakins. Sīkāka informācija pa telefona nr.27801992.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.

Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.

Šā perioda prioritātes:1) Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja; 2) Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana; 3) Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni; 4) Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības; 5) Tieslietas un iekšlietas

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas kopīgi finansē EEZ grantus, kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus atbilst kritērijiem, kas noteikti ES Kohēzijas fondam, kas paredzēts dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES vidējā līmeņa.