Nevalstiskajās organizācijās

 16. decembrī notika biedrības ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” biedru kopsapulce. Kopsapulces darba kārtības pamatjautājumi – valdes un valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana.

Saskaņā ar biedrības statūtiem valdi veido 5 valdes locekļi, no kuriem katrs pārstāv vienu noteiktu sabiedrisku organizāciju darbības sfēru. Valdes darbības termiņš ir 5 gadi. Valdes loceklis var tikt ievēlēts pēc kārtas uz 2 termiņiem.

Esošā valde, kuras sastāvā bija Natālija Rubīne (biedrība “Nīdermuižas draudze”), Iveta Stašulāne (biedrība “Veiksmes biķeris”), Ināra Gražule (biedrība “Dorbs i Zineiba”), Lolita Kessa (biedrība “Sabiedriskais centrs “NIANSE””) un Artis Utināns (Preiļu novada invalīdu biedrība), kurš pildīja valdes priekšsēdētāja pienākumus, bija nostrādājusi divus atļautos termiņus (izņemot Ināru Gražuli, kurai bija viens termiņš). No 38 balsstiesīgajiem biedriem tiešsaistē piedalījās 24 biedri.

Esošais valdes priekšsēdētājs Artis Utināns savā atskaitē runāja par paveikto divu termiņu laikā. Runāja par pieredzi, kas iegūta šo gadu laikā, par sadarbību ar dažādām organizācijām, kā arī ar NVA Preiļu filiāli, par neformālās izglītības nodrošināšanu dažādām mērķa grupām, par realizētajiem projektiem. Artis Utināns novēl jaunajai valdei turpināt sadarbību ar jau esošajām organizācijām, valsts institūcijām un cer uz turpmāku organizācijas attīstību, iesaistot arī  starptautiskus sadarbības partnerus.

Jaunajai valdei tika izvirzītas 10 kandidatūras no dažādām biedru organizācijām.

Pēc balsojuma par katru kandidatūru un balsu saskaitīšanas tika paziņots jaunais valdes sastāvs:

Evija Gurgāne, nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”;

Valija Vaivode, biedrība “Preiļu rajona partnerība”;

Janīna Beča, biedrība “Sabiedriskais centrs “AIZKALNE””;

Gunita Strode, Galēnu kultūrvēstures biedrība;

Inese Matisāne, biedrība “Puķu zirnis”.

Par valdes priekšsēdētāju  tika ievēlēta Inese Matisāne.

Kopsapulces noslēgumā biedru organizācijas: „Galēnu kultūrvēstures biedrība” valdes priekšsēdētāja Gunita Strode, Pensionāru biedrības  valdes priekšsēdētāja Marija Briška, biedrības „Savai skolai” valdes priekšsēdētājs Juris Erts un Preiļu veselības veicināšanas biedrības valdes locekle Ieva Anševica dalījās savā pieredzē, iepazīstinot ar realizētajiem projektiem, aktivitātēm un organizācijas sasniegumiem.

Biedrība „Preiļu nevalstisko  organizāciju centrs” dibināta 1997. gadā ar mērķi sekmēt sabiedrisko procesu konsolidāciju, rosinot sabiedrību iesaistīties lēmumu pieņemšanā, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību, radīt biedrību tīklu un nodrošināt to ar atbilstošu servisu, lai sniegtu sabiedrībai kvalitatīvu un daudzpusīgu informāciju un atbalstu atbilstoši tās interesēm un vajadzībām, veicināt pieaugušo tālākizglītību, veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos sociāli- ekonomiskajos procesos. Organizācija apvieno 38 biedru organizācijas no Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu un Līvānu novadiem.

Veiksmīgu, radošu un veselīgu Jauno gadu vēlot,

biedrības ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” direktore Ineta Liepniece