Iedzīvotājiem

6. oktobrī ReTV kanāla virszemes apraidē plkst. 7:00, kā arī kanālā RīgaTV 24 plkst. 20:00 būs skatāms otrais Latgales reģionālās televīzijas (turpmāk LRT) veidotais raidījumu cikla “Saudzēt, saglabāt, samīļot. Daba.” raidījums.

Raidījums būs veltīts ģeovietām Latgales reģionā – Rundēnu Velna dobei, Stiglavas atsegumiem un Dzerkaļu kalnam. Šo vietu vēsturi un tajās atrodamo dabas resursu bagātību izzināsim, dodoties pārgājienā kopā ar ģeologu Daini Ozolu un Dabas aizsardzības pārstāvi Regīnu Indriķi. Savukārt Viļakas novada tūrisma informācijas centra pārstāve Inese Matisāne pastāstīs par labiekārtošanas darbiem, kas šobrīd tiek veikti Stiglavas gravā, lai tā tūristiem kļūtu vēl pieejamāka.

Pavisam līdz 2021. gada augusta beigām paredzēts izveidot 12 raidījumus, no kuriem katrs būs veltīts kādai citai tēmai par atbildīgu dzīvesveidu, kā arī vides izglītību. Piemēram, nākamajā raidījumā novembrī varēs uzzināt vairāk par dižkokiem kā dabas kapitālu un vēstures liecību.

Skatītāji! Aicinām būt aktīviem un pēc raidījuma noskatīšanās uz e-pasta adresi lrt.zinas@inbox.lv iesūtīt savus novērojumus un jautājumus foto, video vai rakstiskā formā par vietām, kurām piešķirts ģeovietas statuss: atpūtas brīžiem tajās, gan interesantiem atradumiem, gan, iespējams, novērotajiem pārkāpumiem u.tml.

Tāpat pēc katra tematiskā raidījuma pārraides televīzijā, tie kopā ar nelielu aptauju un īsu pamācošu video rullīti tiks izvietoti LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī sociālo tīklu vietnēs www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV un kanāla RīgaTV 24 platformā www.xtv.lv/.

Skatītāju iesūtītais materiāls un jautājumi, aptauju rezultāti trīs nedēļas vēlāk tiks pārrunāti un analizēti vēl vienā raidījumā kopā ar nozares ekspertiem kanāla RīgaTV 24 studijā Rīgā 27. oktobrī.

Raidījumu “Saudzēt, saglabāt, samīļot. Daba.” izveidi finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fons.

Beatrise Jakobsone,
LRT žurnāliste
e-pasts: jakobsonebeatrise@inbox.lv