Logo

Preiļu 1.pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās  projekta ietvaros 2018. gadā veikti būvdarbi, kas vērsti uz mācību vides modernizēšanu un ergonomiskas mācību vides izveidi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros.

2019. gada 12. aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA “Saint-Tech” par Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas laboratorijas un kabinetu nokomplektēšanu ar jauniem un moderniem laboratorijas galdiem, skapjiem, 2 velkmes skapjiem eksperimentu demonstrēšanai, bet ķīmijas kabinetā tiks uzstādīts centrālais laboratorijas galds kvalitatīvu nodarbību nodrošināšanai, kā arī tiks iegādāti ergonomiski skolēnu, skolotāju krēsli un galdi. Iepirkuma “Mēbeļu iegāde ķīmijas un bioloģijas mācību kabinetiem un to laboratorijām Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā” līguma summa ir EUR 120 801.56 ar PVN.

SAM 8.1.2 projekta mērķis – veikt Preiļu 1.pamatskolas (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Kopējā līguma summa 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums sastāda 1 799 767,00 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 159502,35 eiro, pašvaldības finansējums 372172,17 eiro, publiskās neattiecināmās izmaksas 86 008,42 eiro.

Projekta ieviešanas termiņš 2020.gada 31.decembris.

Informāciju sagatavoja

Līga Upeniece
Projekta koordinatore