Preiļu pils un parks

Rudenīgajā piektdienā Preiļu parkā notika dabas sarunas par mežu un tā aizsardzību. Dienvidlatgales virsmežniecības mežzinis Guntars Vaivods pastāstīja Preiļu 1. pamatskolas 8. klases skolēniem (skolotāja Digna Prodniece) un pārējiem atnākušajiem interesentiem par ideju kā Latvijā veidojās mežu aizsardzība un aizsardzības pasākumi. Tad tika iepazīstināts ar mežziņa un citām ar mežu saistītām profesijām. Savukārt, SIA “LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra” pārstāve Astrīda Rudzīte iepazīstināja ar taksatora profesiju, kas izvērtē meža stāvokli, veic tā inventarizāciju un kā tas notiek. Mežzine Aina Lubāne iepazīstināja ar savu, nedaudz specifisko, darbu, jo strādā Rāznas nacionālajā parkā.

Turpinājumā, pasākuma apmeklētāji tika sadalīti divās grupās un meža nozīme, tā izzināšana, aizsardzības pasākumu veidi un dabas izziņa mežā tika veidota caur spēles motīviem. G.Vaivods komandām uzdeva jautājumus un rosināja apmeklētājus domāt par kokiem kā dzīvu organismu, tā vecuma noteikšanu, dzīvās dabas klātbūtni mežā. Izglītojošais un izziņas pasākums notika parka vairākās vietās, galvenokārt pie esošajiem dižkokiem, tādējādi arī pārvietojoties pa parka vidieni un pētot esošo situāciju un piemērus no meža saglabāšanas un saudzēšanas tēmām rādot dabā, reālajās situācijās. Pēc kopīgā komandu darba, tika apbalvota uzvarējusī komanda un ikviens, kurš vēlējās, varēja iet, turpināt “Meža dienu 2020” pasākuma praktisko daļu pie Ādama un Ievas salas – iestādot jaunus parka kokus.

Stādot kokus, paralēli parka dārzniece Daiga Lietauniece stāstīja par ainavvides veidošanas pamatprincipiem un košumkrūmu un koku stādīšanas veidiem.

Izzinošie un izglītojošie pasākumi un košumkrūmu, koku stādīšana ir projekta “Meža dienas 2020” aktivitāšu ietvaros, kas tiek organizētas katru gadu. Šogad Preiļu parks kļuva bagātāks un daudzveidīgāks ar dažādu sugu un šķirņu 44 košumkrūmiem un kokiem – fiziokarpiem, forsītijām, spirejām, aristolohijām, lapeglēm, ogābelēm, liepām, ozoliem, lazdām, kļavām un vītoliem.

S. Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja