iedrība “Sabiedriskais centrs “Līči”” nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi-2020” realizējusi projektu “Amatniecības centra “Leiči”” izveidošana Preiļu pagasta Līčos.

Projekta mērķis bija veicināt iedzīvotāju interesi par amatniecību, apgūt jaunas prasmes, liekot pamatus amatniecības centra “Leiči” izveidei. Projekta realizācijas rezultātā par fonda piešķirtajiem 550 eiro tika nopirkts overloks Lock 2104D, Brother/2104D un šujmašīna RH137, Brother/RH137 un gludināmais dēlis.

Projekta realizācijā aktīvi darbojās Maruta Plivda, Lidija Ceriņa, Jeļena Puzaka. Paldies Preiļu Sieviešu klubam, īpaši Diānai Pastarei un Inetai Liepniecei par centram uzdāvinātajām stellēm. Paldies Anitai Volontei par savas mammas stellēm, kuras tagad atrodas Amatniecības centrā “Leiči”. Pašas no saviem krājumiem centra pārvaldībā esam nodevušas tapošanas grābekļus, pīto lakatu rāmjus, adāmadatas un tamboradatas, kā arī dažādus audumu atgriezumus.

Ar potenciālajiem centra apmeklētājiem esam izveidojuši WhatsApp saziņas grupu, bet plānotās apmācības pandēmijas dēļ ir jāatliek uz laiku, kad tiks pārtraukta ārkārtas situācija.

Katram novadam ir svarīga sava identitāte, tāpēc viens no mūsu mērķiem nākotnē ir izstrādāt suvenīrus, kurus pašvaldības varētu izmantot, popularizējot savus novadus.

Būsim radoši un saskatīsim dažādas iespējas, kuras varēsim izmantot radošu ideju realizēšanā! Arī ar mazumiņu var darīt lielas lietas, ja tikai mums pašiem par to ir interese.

Projekta darba grupa