Jaunatne
Izveidota Preiļu novada Jauniešu dome

Riebiņu MJIC “Pakāpieni” 23., 24. septembrī projekta “Solis uz priekšu!” ietvaros norisinājās apmācības jauniešiem, rezultātā izveidojot Preiļu novada Jauniešu domi.

Apmācībās piedalījās 15 jaunieši, kuri, izklāstot savas stiprās puses un motivāciju darboties Jauniešu domē, tika apstiprināti dalībai. Jauniešiem divu dienu apmācībās, izrādot savu iniciatīvu un attīstot savas stiprās puses, bija kopīgi jāveic vairāki uzdevumi:

  • Izprast Jauniešu domes funkcijas, mērķi, nozīmi novadā;
  • Pārskatīt un papildināt Jauniešu domes nolikumu atbilstoši savām vēlmēm, vajadzībām un iespējām;
  • Saliedēties, iepazīstot vienam otru, izveidojot spēcīgu komandu;
  • Noteikt savas stiprās puses, sadalīt atbildības lomas, amatus;
  • Izveidot tuvāko trīs mēnešu uzdevumu plānu Jauniešu domei.

Abas dienas kopā ar jauniešiem darbojās divi neformālās izglītības/personības izaugsmes treneri – Dainis Zaltāns un Ilze Danelsone, kuri palīdzēja jauniešiem izprast svarīgos jautājumu saistībā ar Jauniešu domi.

Jaunieši abas dienas pavadīja aktīvi pildot uzdevumus, izstrādājot plānus, iepazīstot viens otru un paši sevi, strādājot gan grupās, gan individuāli, iesaistot dažādos uzdevumos arī citus pašvaldības speciālistus vai uzticības personas. Apmācību laikā izveidoti sociālo tīklu konti saziņai un informācijas apritei starp citiem jauniešiem – Whatsapp, Instagram, TikTok.

Apmācību laikā ievēlētas arī nozīmīgas lomas Jauniešu domes darbības nodrošināšanai - par Jauniešu domes priekšsēdētāju izvēlēta Beāte Cirša, bet par vietniekiem Megija Lukjanoviča, Ieva Valaine un Gustavs Briška. Arī pārējiem dalībniekiem uzticētas savas atbildības un pārraudzības jomas.

Preiļu novada Jauniešu dome sastāvēs no 18 mērķtiecīgiem, aktīviem, motivētiem jauniešiem, pārstāvot gandrīz visa novada teritoriju – Preiļus, Aizkalni, Riebiņus, Aglonu, Vārkavu.  Taču arī turpmāk ikvienam jaunietim, kurš vēlas un ir motivēts darboties, ir iespēja pieteikties un būt ievēlētam, papildinot Jauniešu domes sastāvu!

Tikšanās noslēgumā Preiļu novada jaunatnes lietu speciālistes Sintija Ančeva un Ilona Indriksone izklāstīja jauniešiem aktuālo informāciju par darbu ar jaunatni novadā, iepazīstināja ar topošajām idejām un piedāvāja iespējas līdzekļu piesaistei, izmantojot projektu piedāvātos finansējumus!

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2022-2024. gadam atklātā projekta konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros.

Informāciju sagatavoja

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv