Pašvaldībā Pagastos

Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Brīvības ielā 9, Prīkuļi, Saunas pagastā, Preiļu novadā, ar mērķi atjaunot ēkas fasādi, veikt iekštelpu vienkāršotu pārbūvi (grīdu nomaiņu, sienu un griestu apdari, durvju un logu nomaiņu, kāpņu pārbūvi, telpu pārplānošanu), veikt ēkas inženiersistēmas pārbūvi, papildināt apkures sistēmu ar zemes siltumsūkni un uzstādīt saules fotosintēzes paneļus elektroenerģijas ražošanai.

Plānots sagatavot projekta pieteikumu un piesaistīt Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu projekta realizācijai (projekta iesniegšanas termiņš ir 22.06.2023., vērtēšanas termiņš – 21.08.2023.). Veiksmīga projekta apstiprināšanas gadījumā plānots izsludināt iepirkumu jūnijā un uzsākt būvdarbus šī gada nogalē.

Turpinājumā apskatāmas pāris vizualizācijas, kā ēka izskatīsies pēc būvdarbiem:

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa