Izsludināts Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2024”

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību un Līvānu novada pašvaldību izsludina projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi - 2024".

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Konkursa kārtībā tiks atbalstīti projekti, kuri īsteno kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības veicinošas aktivitātes un vides sakopšanu vietējā teritorijā, sekmē minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2024. gada 1. marta līdz 2. aprīlim. Projektu īstenošanas laiks no 1. maija līdz 31. oktobrim.

Grantu summa Preiļu novada projektiem ir 11 200,00 EUR, Līvānu novada projektiem 4900,00 EUR. Viena projekta maksimālā granta summa ir 700,00 EUR. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no pieprasītā granta. Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai iedzīvotāju iniciatīvas grupa.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

  • Demokrātiskas, iekļaujošas un līdzdalīgas sabiedrības veidošanas pasākumi.
  • Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana.
  • Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.
  • Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana.
  • Bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas.
  • Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.
  • Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes.

8. martā plkst. 13.00 aicinām interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā par projektu konkursa nosacījumiem. Dalība bez iepriekšējas reģistrācijas. 

Saite uz semināru pieejama ŠEIT.

Papildu informācija

Evija Gurgāne
Tālr. +371 28399197