Jaunatne

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinaatklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO)programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”ietvaros, lai veicinātu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmētu mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmētu kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

“Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai stiprinātu starpkultūru dialogu un sabiedrības saliedētību, tā veicinot vienotu skatījumu ilgtermiņā,projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti mazākumtautību un latviešu izglītības iestāžu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, kā arī sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Atbalstāmo projektu vidū minamas tādas aktivitātes kā, piemēram, mazākumtautību izcelsmes zināmu personību devuma Latvijai apzināšana, debašu forumi, latviešu un mazākumtautību jauniešu kopīgas tematiskas nometnes, ekspedīcijas, vēstures pētniecības projekti, arhīvu materiālu izpēte, kopīga videostāstu vai fotostāstu, iestudējumu,prezentāciju veidošana, interaktīvas spēles, izzinošas viktorīnas.

Programmā pieejamais finansējums ir 31 303 EUR, un vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 5 200  EUR. Projekta īstenošanas vieta ir Latvija.

Ņemot vērā iespējamos Covid-19 izplatības ierobežojumus aktivitāšu realizācijas laikā, kā arī domājot par projektu dalībnieku drošību, projektu pieteicēji tiek aicināti paredzēt, ka pasākumi var notikt attālināti.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 29.marta plkst. 12.00. Ar konkursa nolikumu, kā arī pilnu dokumentāciju iespējams iepazīties tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv.