Iedzīvotājiem Ezeru apsaimniekošana

Informējam, ka 18.01.2023. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tika izsludināta projektu iesniegumu iesniegšanas 2023. gada pirmā kārta šādiem Zivju fonda pasākumiem (pasākumu nosaukumi saīsināti):

Pasākums Pieteikšanās termiņš Kārtai pieejamais finansējums
zinātniskās pētniecības programmas un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā 01.04.2023. 50 000 EUR
zivju resursu pavairošana un atražošana 10.03.2023. 300 000 EUR
zivju resursu aizsardzība 01.04.2023. 357 000 EUR
sabiedrības informēšana 17.02.2023. 180 000 EUR
dalība starptautiskos pasākumos 17.02.2023. 30 000 EUR
pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā 30.04.2023. 2000 EUR

Sīkāku informāciju par pieteikšanās nosacījumiem lūdzam skatīt sludinājumā “Latvijas Vēstnesī''.

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Saite uz informāciju par projektu iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta mājas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. +371 25409034).

Informāciju sagatavoja:

Jānis Ābele
Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas
vecākais eksperts
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Tālr. +371 67027823, e-pasts: janis.abele@zm.gov.lv