Iedzīvotājiem

Saskaņā ar 28. septembra Preiļu novada domes sēdes lēmumu, kurā tika apstiprināta jaunā maksa par atkritumu apsaimniekošanu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atkārtoti informē, ka no šī gada 1. novembra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 26,95 EUR/m3 (bez PVN 21 %). Pakalpojuma maksas paaugstinājums pamatojams ar  ieņēmumu un izdevumu pozīciju aprēķinu atkritumu apsaimniekošanas daļā, kā arī bijušo Aglonas un Riebiņu novadu pievienošanu kopējai novada atkritumu apsaimniekošanas zonai. Maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās vienai deklarētai personai būs 3,37 EUR/mēnesī (bez PVN 21 %). Aprēķins attiecas uz visu Preiļu novada teritoriju.

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas maksa sākot no 1. novembra:

*Aglonas pagasts, bijušais Riebiņu novads

Informāciju sagatavoja

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa