Izglītībā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

9. klase – 13. jūnijā plkst. 15:00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē

12. klase – 25. jūlijā plkst. 14:00 un plkst. 18:00 Preiļu novada Kultūras centrā

Preiļu 2. vidusskola

9. klase – 26. jūnijā plkst. 17:00 Preiļu 2. vidusskolas aktu zālē

12. klase – 24. jūlijā plkst. 18:00 Preiļu 2. vidusskolas aktu zālē

12. klase (neklātienes vidusskola) – 27. jūlijā plkst. 10:00 Preiļu 2. vidusskolas aktu zālē

Preiļu 1. pamatskola

12. jūnijā no plkst. 10:30 līdz plkst. 16:00 Preiļu parka Ādama un Ievas salā

Pelēču pamatskola

13. jūnijā plkst. 13:00 Pelēču estrādē

Salas pamatskola

13. jūnijā plkst. 14:00 Salas pamatskolas aktu zālē

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

29. maijā plkst. 13:00-16:00 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas aktu zālē

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola

21. augustā plkst. 14:00 Preiļu parka Ādama un Ievas salā