Izglītībā

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija) izsludina 2020. gada pretendentu pieteikšanos Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošajai balvai „Saules laiva”, ko ik gadu piešķir labākajiem pieaugušo izglītotājiem.

Pieteikties balvai ir aicinātas izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošinot nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicinot pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi).

Balvas pretendentu var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Ja balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, ierosinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem cilvēkiem.

Ar Ministrijas Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas nolikumu var iepazīties Ministrijas mājaslapā.

Pieteikumu iesniedz rakstveidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@izm.gov.lv.

Pieaugušo izglītības balvas pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 1. novembris.

Pieaugušo neformālās izglītības balva tiek piešķirta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.

Aicinām reģistrēties EPALE – Eiropas Pieaugušo izglītības platformā (www.epale.ec.europa.eu/lv), kas apvieno pieaugušo izglītotājus no 38 valstīm un ir pieejama 24 valodās. EPALE atbalsta sadarbības tīklu veidošanu, diskusijas, organizē vietējas un starptautiskas mācības, piedāvā resursu datubāzes, kā arī  sniedz ieskatu ES pieaugušo izglītības politikas dokumentos.

Līga Lejiņa,
Valsts sekretāre