Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Viduslatgales pārnovadu fonds 2020. gada aprīlī apstiprināja finansējuma piešķiršanu 28 iedzīvotāju iniciatīvām mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Novembra beigās tika īstenoti 26 projekti. Kopumā projektu īstenošanai ir izlietoti 13992, 27 EUR. Projektu īstenošanā iesaistījās 315 Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novada iedzīvotāji, kas apvienojušies 15 iedzīvotāju iniciatīvas grupās un 13 biedrībās. Labuma guvēji jeb tie, kas piedalījās dažādās projektu aktivitātēs, bija 966 iedzīvotāji.

Īstenoto iniciatīvu rezultātā ir iegādāti 29 tērpi un apavu pāri pašdarbības kolektīviem, notikušas 19 radošas darbnīcas un meistarklases (t.sk. 12 silto smilšu nodarbības bērniem), ir izveidoti 10 jauni vides objekti (atpūtas vietas, lapenes, ziedu statīvi, gaismas objekti), nopirktas 9 tehnikas vienības un aprīkojums daudzveidīgākai brīvā laika pavadīšanai, veikti 4 remontdarbi telpās (tai skaitā ieklāti grīdas segumi 2 baznīcām), notikuši 4 kultūras pasākumi (fotogrāfiju izstāde, klasiskās mūzikas koncerts, mākslinieku plenērs, gadskārtu tematiskie pasākumi), sakoptas divas kapsētas Preiļu novadā.

Visi projekti tapa, piesaistot Preiļu novada domes, Līvānu novada domes, Aglonas novada domes un Vārkavas novada domes finansējumu un, protams, ieguldot gan savu brīvprātīgo darbu, gan arī savus līdzekļus. Ikviens, kurš ir piedalījies projektu īstenošanā, ir ieguldījis savu spēku, prasmes un izdomu, lai uzlabotu gan fizisko, gan sociālo vidi ap sevi.

Informācija par 2021. gadam pieejamo finansējumu iniciatīvu īstenošanai ir gaidāma pavasara sākumā.

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”

reģ.Nr. 40008210954

adrese –  Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301

 AS “SEB Banka”, Konta Nr. LV35UNLA0050021079970

Evija Gurgāne, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle