Projekts realizēts mazo grantu projektu konkursa ietvaros “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Projekta kopējā summa sastāda 657.00 EUR, 10% no summas – līdzfinansējums no Pelēču pagasta pārvaldes, kas sastāda 107.00 EUR. Iniciatīvas grupa “Aktīvie” projekta “Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārza “Elpa” ierīkošana” ietvaros izveidojuši Baskāju taku, āra spēli “Labirints”, āra prāta spēli “Restītes”, ierīkojuši ugunskura vietu, uzstādījuši āra galdu ar jumtiņu Pelēču pagasta centrā pie Pelēču pagasta pārvaldes.

Jaunizveidotajā dārzā var ne tikai atpūsties, bet arī uzmundrināt savu prātu, sakurināt ugunskuru. Baskāju takas un labirintu iziešana ir lielisks un plaši atzīts stresa mazināšanas līdzeklis. Ik reizi, kad tiks iziets labirints un baskāju taka, mēs varēsim meklēt harmoniju vai centrējošu stabilitāti, dziedināšanu, atbildes uz jautājumiem, kļūt apzinātākiem, tuvoties apskaidrībai, gūt īpašu pieredzi par enerģijām.

Projekta mērķis bija Pelēču pagasta centrā izveidot sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzu “Elpa”, radot dabai draudzīgu atpūtas vietu visām pagasta iedzīvotāju grupām veselīga dzīvesveida veicināšanai, radot kopienu pulcēšanās vietu daudzveidīgā publiskā ārtelpā, veicinot Pelēču pagasta dzīvināšanu.

Projekta īstenošanas gaitā tika iesaistīti pagasta jaunieši un brīvprātīgie.

Evita Kivriņa
projekta vadītāja,
inciatīvas grupas “Aktīvie” vadītāja