Nevalstiskajās organizācijās

2023. gada 21. februārī Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā, Preiļos “NVO AKTUALITĀTES 2023 – LĪDZDALĪBA. FINANSES. PUBLICITĀTE.”

Semināra darba kārtība

11.00-11.20 Semināra atklāšana /Ineta Liepniece, vecākais eksperts sadarbībā ar NVO, Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators/
11.20-11.40 Iedzīvotāju padomes un Līdzdalības budžets – līdzdalības un interešu pārstāvības rīki pašvaldībā /Ineta Liepniece/
11.40-12.10 Leader programma – vietējās teritorijas attīstības virzītājs /Valija Vaivode, Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja/
12.10-12.40 Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023”- iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai /Evija Gurgāne, VLPF vadītāja/
12.40-13.00 Kafijas pauze
13.00-13.40 NVO publicitāte digitālajā laikmetā /Anete Urka, Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja/
13.40-14.00 NVA programmas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai /NVA Preiļu filiāles karjeras konsultante Guna Sīle/
14.00-14.20 Semināra noslēgums, diskusija