Pašvaldībā

No 2020. gada 26. novembra, kā lēma Preiļu novada domes deputāti kārtējā domes sēdē, tiek izbeigta Preiļu novada informatīvā laikraksta “Preiļu Novada Vēstis” kā masu informācijas līdzekļa darbība. Preiļu novada domes juridiskajai daļai uzdots iesniegt nepieciešamo dokumentāciju Uzņēmumu reģistram, lai veiktu nepieciešamās darbības un informatīvo laikrakstu izslēgtu no Masu informācijas līdzekļu reģistra. .

Preiļu novada domes izdevums “Preiļu Novada Vēstis” Masu informācijas līdzekļu reģistrā tika reģistrēts 2002. gada 14. martā kā informatīvais laikraksts ar reģistrācijas nr. 000702665. Tā dibinātājs saskaņā ar toreizējo likumdošanu bija Preiļu novada pašvaldība.

2020. gada 18. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, kuri nosaka liegumu pašvaldībām un to iestādēm dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Likuma 8. panta pirmā daļa nosaka, ka tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī personālsabiedrībām, izņemot pašvaldības un to iestādes.

2020. gada 2. novembra grozījumi likumā “Par pašvaldībām” nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu – periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, ar kura starpniecību vietējie iedzīvotāji saņem informāciju par likumā noteikto pašvaldības funkciju izpildi, kā arī likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju.

Likums nosaka, ka informatīvo izdevumu drīkst izdot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, izņemot tos gadījumus, kad pašvaldībai vai tās institūcijām nepieciešams publicēt pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste