Uzņēmējdarbībā Preiļu novadā

9. decembrī tiešsaistes režīmā pulcējās Preiļu novada uzņēmēji, lai uzklausītu novada aktualitātes – kā notiks novada attīstība pēc administratīvi teritoriālās reformas, kādi dokumenti tuvākā laika periodā pašvaldībā jāizstrādā, par nozīmīgākiem rīcības virzieniem UD atbalstam, īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem pašvaldībā, kas tiešā vai netiešā mērā vērsti uz uzņēmējdarbības veicināšanu.

Sarunā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva un Attīstības daļas vadītājas vietniece Sanita Meļko.

Īstenoto projektu skaits pašvaldībā ir mērāms vairākos desmitos un ne vienmēr uzņēmējam “Preiļu Novada Vēstīs” vai pašvaldības mājas lapā www.preili.lv ievietotā informācija sniedz atbildes uz visiem jautājumiem. Šāda formāta tikšanās nodrošināja gan informācijas iegūšanu, gan iespēju uzdot jautājumus, kā arī  izteikt priekšlikumus. Tikšanās laikā tika runāts arī par  citiem jautājumiem, kā piemēram, par salūta nepieciešamību gadu mijā. Jautājums bija diskutabls, jo domas dalījās. Šogad daudzas lietas un procesi notiek pirmo reizi, bet tam, ka virtuālās sapulces būs mūsu ikdiena, piekrita visi. Sarunā iesaistītie uzņēmēji apstiprināja šāda formāta tikšanās nepieciešamību pēc vajadzības un ar konkrētu tematu arī turpmāk. Pasākuma tiešsaisti nodrošināja  IT centra vadītājs Juris Erts.

Ineta Liepniece,

Preiļu novada vecākā komercdarbības speciāliste