Preiļu novadā

Noskaidrojot cēloņus sliktajai ūdens kvalitātei aizvadītajā diennaktī, ir redzama tieša saistība ar kūlas ugunsgrēka dzēšanas darbiem uz apvedceļa, kur, paņemot ātri un lielu daudzumu ūdens, ūdens pārvades cauruļvados tika saduļķots.
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ūdens uzskaites sistēma šo faktu ir skaidri nofiksējusi – tas ir bijis plkst. 16:45, plkst. 17:10 un plkst. 19:05.
Lai analogas situācijas vairāk neatkārtotos, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” veiks pārrunas ar ugunsdzēsēju pārstāvjiem.
Šobrīd notiek intensīvi darbi ūdens kvalitātes uzlabošanai.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”