Labklājības pārvaldē
logo

Izsniedzot pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus novērots, ka liels klientu īpatsvars ir tieši ilgstošie bezdarbnieki, lai motivētu vistrūcīgāko personu iesaistīšanos darba tirgū un mazinātu sociālo atstumtību, kā arī veicinātu šo personu patstāvību, sniegt juridisku palīdzību problēmu risināšanā, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros tiek organizēts pasākums –

23.09.2019. plkst. 9.00, Labklājības pārvaldes zālē (1.stāvā)

Seminārs “Kustība, uzturs veselīgai ikdienai”, pasākums tiek rīkots ar mērķi, lai palīdzētu mērķa grupas klientiem un citiem interesentiem radīt  izpratni  par veselīga uztura, aktīvas atpūtas, kustīga dzīves veida nozīmi ikdienā. Netradicionālas ēdienu receptes, citi ieteikumi, lai stiprinātu imunitāti, veicinātu klientu vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanos.

Konsultāciju-lekciju vadīs  Inga Reinfelde.

Aicināti visi interesenti, it sevišķi atbalsta komplektu saņēmēji.

Pasākuma ilgums 2.stundas.

Partnerorganizācija:  Preiļu novada Labklājības pārvalde
Līguma/ vienošanās numurs: 2017.FEAD/PO.03/27/09

Direktora vietniece sociālajos jautājumos Irēna Stašulāne                                                                    
KONTAKTINFORMĀCIJA: TĀLR. +371 65320123,
E-PASTS: labklajibas.parvalde@preili.lv