Labklājības pārvaldē

Partnerorganizācija: Preiļu novada Labklājības pārvalde
Līguma/ vienošanās numurs: 2017.FEAD/PO.03/27/09

Izsniedzot pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus novērots, ka liels klientu īpatsvars ir tieši ilgstošie bezdarbnieki, lai motivētu vistrūcīgāko personu iesaistīšanos darba tirgū un mazinātu sociālo atstumtību, kā arī veicinātu šo personu patstāvību, sniegt juridisku palīdzību problēmu risināšanā, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros tiek organizēts pasākums –

29.06.2020.  plkst. 14.00 Labklājības pārvaldē seminārs “Ārstniecības augu vākšana”

“Ārstniecības augu vākšana”,  praktisks izbraukuma seminārs ar mērķi savākt ārstniecības augus savas ģimenes lietošanai, iemācīties sagatavot ugunspuķes lapu tēju, pareizi žāvēt un uzglabāt savākto.  Nodarbības ilgums 120-180 min. Semināru vada, Inga Reinfelde psihoterapeite, viedās saimniekošanas, un permakultūras  praktiķe.

Aicināti visi interesenti, it sevišķi atbalsta komplektu saņēmēji.

Irēna Stašulāne,
Direktora vietniece sociālajos jautājumos   

KONTAKTINFORMĀCIJA: TĀLR. +371 65320123,
E-PASTS: labklajibas.parvalde@preili.lv