Labklājības pārvaldē Iedzīvotājiem

Partnerorganizācija: Preiļu novada Labklājības pārvalde
Līguma/ vienošanās numurs: 2017.FEAD/PO.03/27/09

Izsniedzot pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus novērots, ka liels klientu īpatsvars ir tieši ilgstošie bezdarbnieki, lai motivētu vistrūcīgāko personu iesaistīšanos darba tirgū un mazinātu sociālo atstumtību, kā arī veicinātu šo personu patstāvību, sniegt juridisku palīdzību problēmu risināšanā, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros tiek organizēts pasākums – 25.09.2020. plkst. 9:30 Labklājības pārvaldes zālē (1. stāvā) seminārs “Joga – labas veselības un imunitātes stiprināšanas palīgs.”

Nodarbību vadīs Lilita Kivliniece – sporta un jogas trenere. Pasākums tiek rīkots ar mērķi, lai rosinātu mērķa grupas klientiem tikt līdzi laikam attīstīt loģisko domāšanu un jebkuram iedzīvotājam, uzlabot savu dzīves kvalitāti caur jogu.

Teorētiskajā daļā būs iespēja uzzināt, kā caur jogu var uzlabot fizisko un garīgo veselību, vairot mieru, spēku, ar pareizu elpošanu veicināt smadzeņu aktīvāku darbību,  un uzlabot savu imunitāti.

Būs iespēja iemācīties vingrojumus, kuri veicina loģisko domāšanu.

Lūdzam dalībniekus ierasties Jums ērtā apģērbā, paredzētam vingrojumu veikšanai.

Aicināti visi interesenti, it sevišķi atbalsta komplektu saņēmēji.

Pasākuma ilgums 2.stundas.

Irēna Stašulāne,
Direktora vietniece sociālajos jautājumos
KONTAKTINFORMĀCIJA: TĀLR. +371 65320123,
E-PASTS: labklajibas.parvalde@preili.lv