Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Informējam, ka no 2021. gada 1. oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Preiļu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Preiļu novada bāriņtiesa, Aglonas novada bāriņtiesa, Vārkavas novada bāriņtiesa un Riebiņu novada bāriņtiesa.

Preiļu novada bāriņtiesa atrodas Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Tālr. +371 65322106, +371 29480130

E-pasts: barintiesa@preili.lv

Apmeklētāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

  • Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
  • Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Darba laiks:

  • Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-18.00
  • Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
  • Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
  • Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
  • Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-16.00

Iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt tuvāk savai dzīvesvietai:

  • Riebiņu apvienības pārvaldē

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326. Tālrunis saziņai – +371 22453617.

  • Aglonas pagasta pārvaldē

Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu novads, LV-5304. Tālrunis saziņai – +371 26156238.

  • Vārkavas apvienības pārvaldē

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335. Tālrunis saziņai – +371 20384632.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Preiļu novada bāriņtiesa darbu ar klientiem prioritāri veic konsultējot pa telefonu un/vai saziņā e-pastos. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli! Dokumentus bāriņtiesai var nosūtīt ar pasta starpniecību, klātienē (pastkastītē) vai elektroniski.

Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,

Natālija Rivža