Iedzīvotājiem

Atbilstoši Tieslietu padomes 2023. gada 24. marta lēmumam ar 1. jūliju tiek reorganizēta Daugavpils tiesa, to pievienojot Rēzeknes tiesai, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz Latgales rajona tiesa. Reorganizāciju īsteno Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju.

Reorganizācijas plāns tika izstrādāts Tieslietu ministrijai sadarbojoties ar Tieslietu padomes darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai un tas ir 2016. gada 1. februārī īstenotās tiesu teritoriālās reformas Latgales tiesu apgabalā, kad tika izveidotas divas tiesas – Daugavpils tiesa un Rēzeknes tiesa, turpinājums.

Reformas būtība – viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties tiesa, visu līdzšinējo tiesu darbības vietās, nodrošinot iedzīvotāju pieejamību tiesai.

Reorganizācija nozīmē tiesu reformu organizatoriskā līmenī: tiesu vada viens tiesas priekšsēdētājs, tajā ir vienota lietu sadales sistēma un tiesnešu slodžu izlīdzināšana notiek pēc vienota principa. 

Reformas mērķis ir paaugstināt tiesu efektivitāti, līdzsvarojot tiesnešu kapacitāti un efektīvi izmantojot citus tiesas resursus, kā arī sekmēt saņemto un izskatīto lietu skaitu izlīdzināšanu uz tiesnesi.

Reformas būtiskākie ieguvumi:

  • Vienmērīgāka tiesu noslodze un lietu izskatīšanas termiņi, iespējas veidot tiesnešu specializāciju. Apvienojot Daugavpils un Rēzeknes tiesu, tiek radīta iespēja izlīdzināt piekritīgo lietu apjomu starp visiem rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem Latgales tiesu apgabalā, to tuvinot vidējam lietu apjomam rajona (pilsētas) tiesās. Vērtējot līdzšinējo abu tiesu lietu uzkrājumu un lietu izskatīšanas termiņu, abu tiesu resursi būs savstarpēji papildinoši un šo tiesu apvienošana palīdzēs samazināt lietu uzkrājumus šajās tiesās.
  • Racionāla tiesnešu kapacitātes un citu tiesas resursu izmantošana. Daugavpils un Rēzeknes tiesu apvienošana ne tikai sekmēs racionālāku tiesnešu kapacitātes izmantošanu, efektīvāku darba organizāciju un arī citu tiesas resursu optimizāciju, bet arī vienotu sadarbības principu veidošanu ar citām institūcijām (policiju, prokuratūru, cietumiem, u.c.), vienotas tiesu prakses sekmēšanu u.c.
  • Sekmēta tiesas pieejamība. Apvienojot Latgales tiesu apgabalā esošās rajona (pilsētas) tiesas, tiek saglabāta tiesu fiziska atrašanās visās vietās, kur Daugavpils un Rēzeknes tiesas darbība tiek nodrošināta šobrīd. Tādējādi faktiski tiks paplašināta tiesas pieejamība, radot iespēju personām izvēlēties, kurā tiesas atrašanās vietā iesniegt dokumentus piekļuves ziņā tuvākajā Latgales rajona tiesas darbības nodrošināšanas vietā vai tajā tiesas darbības nodrošināšanas vietā, kur ir atbilstošāka starppilsētu satiksme.

Pēc reformas Latgales rajona tiesas pieejamība tiks nodrošināta visās līdzšinējo tiesu atrašanās vietās tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus tiesai jebkurā no minētajām Latgales rajona tiesas atrašanās vietām:

  • Daugavpilī - 18.novembra ielā 37 un Ģimnāzijas ielā 11;
  • Krāslavā – Lāčplēša ielā 19;
  • Preiļos – Talsu ielā 2;
  • Balvos – Bērzpils ielā 7a;
  • Ludzā – Stacijas ielā 44;
  • Rēzeknē – Dārzu ielā 24,

Lietu sadales kārtību un citus darba organizācijas jautājumus tiesā nosaka tiesas priekšsēdētājs. Līdz ar to aicinām Latvijas tiesu portālā www.tiesas.lv sekot līdzi aktuālajai informācijai par tiesā noteikto lietu sadales kārtību un tiesas darbu pēc reorganizācijas.

Tiesā ir nozīmētas kontaktpersonas – tiesu darbinieki, kuri atbildēs uz jautājumiem neskaidrību gadījumā.

Kontaktinformācija: Aiga Trokša-Traško, aiga.troksa-trasko@tiesas.lv, tālr. +371 65407767, mob. +371 26103031 vai Vera Brituškina, vera.brituskina@tiesas.lv, tālr. +371 64621395.