Uzņēmējdarbībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība informē vietējos amatniekus, mājražotājus, kā arī citus tirgotājus par gadatirgiem Preiļu novadā 2023. gadā.

Līdztekus jau tradicionālajām tirgus dienām Preiļu pilsētā, kas parasti ir kupli apmeklētas, arī pagalmā pie Aglonas Radošo industriju centra tiks organizēti deviņi dižošanās pasākumi, kuros mākslinieki, amatnieki un pārtikas produktu ražotāji vadīs meistarklases, izrādīs savu veikumus, kurus apmeklētāji varēs arī iegādāties. Pieteikšanās tirgiem notiks elektroniski un tā tiks izziņota pirms katra atsevišķā pasākuma Preiļu novada pašvaldības mājaslapā.

Plašāka informācija par šiem pasākumiem pieejama pie vecākās komercdarbības speciālistes Ingūnas Bramanes pa tālruni +371 20610484, e-pasta adrese: inguna.bramane@preili.lv