Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka sākot ar šī gada 1. novembri rēķini par atkritumu apsaimniekošanu, izvešanu un citiem ar to saistītajiem pakalpojumiem  tiks sagatavots nākamajā mēnesī par iepriekšējo periodu. Līdz šim ar atkritumu apsaimniekošanu saistītie maksājumi tika aprēķināti par tekošo mēnesi.

Ņemot vērā jauno rēķinu izrakstīšanas kārtību, novembra mēnesī Preiļu pilsētas, Vārkavas, Rožkalnu, Upmalas, Aizkalnes, Pelēču, Saunas, Preiļu pagasta klientiem par atkritumu izvešanu rēķinā informācijas nav.


Aprēķini par atkritumu apsaimniekošanu par novembra mēnesi atspoguļosies decembra mēneša rēķinā kopā ar pārējiem komunālo pakalpojumu aprēķiniem, savukārt Riebiņu un Aglonas pagasta iedzīvotāji pirmos rēķinus par atkritumu apsaimniekošanu saņems sākot ar decembra mēnesi par iepriekšējo periodu.

Informāciju sagatavoja

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa