Labklājības pārvaldē
logo

Partnerorganizācija:  Preiļu novada Labklājības pārvalde
Līguma/ vienošanās numurs: 2017.FEAD/PO.03/27/09

Pārtikas paku komplektus var saņemt:

  • Persona vai ģimene, kura atzīta par trūcīga, un ir izdota pašvaldības sociālā dienesta izziņa, ( Preiļu novadā Labklājības pārvaldes izziņa) par atbilstību trūcīgas personas/ģimenes statusam,
  • Informācija, kas apliecina, ka ģimene, persona nonākusi krīzes situācijā,
  • Izdota izziņa par atbilstību maznodrošinātas personas/ ģimenes statusam, kuras ienākumi nepārsniedz EUR 242,00, – no 2019.gada janvāra, ar atzīmi par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem,
  • Ģimenēm, kurās ir mazi bērni, līdz 24.mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem atbalsta komplektus.

Izdales vieta Aglonas iela 1A, Preiļi,

Preiļu novada Labklājības pārvaldes telpās pēc grafika

  • Otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,
  • Trešdienās no plkst. 13. līdz 17.00,
  • Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,
  • KONTAKTINFORMĀCIJA: TĀLR. +371 65320123,
  • E-PASTS: parvalde@preili.lv