Kultūrā
Ina Rusiņa saņem Latvijas Bibliotekāru biedrības balvu “Gada bibliotekārs 2022”

25. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre, Ģimeņu digitālā centra vadītāja Ina Rusiņa saņēma Latvijas Bibliotekāru biedrības balvu “Gada bibliotekārs 2022”. Ar šo augsto apbalvojumu ir novērtēts mūsu kolēģes darbs, kura strādā Bērnu literatūras nodaļā (BLN), organizējot un vadot daudzveidīgas izzinošas, izglītojošas aktivitātes, piesaistot un aizraujot jaunākās paaudzes bibliotēkas lietotājus.

BLN ir piepildīta ar bērnu čalām, jo īpaša uzmanību un interesi jau krietnu laiku ir izpelnījies Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs (ĢDAC), kur rosās darbīgā, neizsīkstošā entuziasma pilnā galvenā bibliotekāre Ina Rusiņa. Viņas pārziņā ir nodotas visas ĢDAC aktivitātes un modernās tehnoloģijas, LEGO pulciņš un robotikas nodarbības.

Ina uzsāka darbu bibliotēkā 2006. gadā. Ar lielu atbildības sajūtu un pedantiskumu viņa attiecas pret ikvienu vissīkāko darba niansi, visu izanalizējot, pārdomājot, saplānojot, sakārtojot pa plauktiņiem, lai viss notiktu raiti un būtu veiksmīgs, produktīvs gala rezultāts. Liela nozīme ir Inas pedagoģiskajai izglītībai un 20 gadu bagātajai pieredzei darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, kur iemantots rūdījums būt vienmēr labā formā, disciplinētai, gatavai iet līdzi laikam, nemitīgi izglītojoties, pilnveidojoties un sasniedzot arvien jaunas virsotnes. Zināšanas, profesionalitāte, kā arī cilvēkmīlestība, empātija un sirsnība ir īpašības, kas iekaro bibliotēkas apmeklētāju sirdis un uzticēšanos, darbojoties ar bērniem un jauniešiem un vadot dažādas tematiskās nodarbības.

Izvērtējot balvas “Gada bibliotekārs 2022” piešķiršanas kritērijus, Inas nesavtīgā darba vērtējums atbilst gandrīz katram no tiem - radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu, augstvērtīgu pasākumu organizēšana, veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku, bet vispirms jāmin bibliotēkā un bibliotekārajā darbā ieviestās inovācijas – LEGO nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, kuru iniciators un vadītāja ir Ina. Katrai nedēļas nodarbībai ir cita tēma, kas rosina bērniem izzināt apkārtējo pasauli, talkā ņemot arī grāmatas. Bērni, apgūst prasmi komunicēt, attīsta pirkstu veiklību, loģisko domāšanu. Ļoti būtiska šo nodarbību sastāvdaļa ir sīkās muskulatūras attīstīšana, kas mūsdienu bērniem bieži ir nepietiekama. Tā kā šīs nodarbības tiek piedāvātas pirmo gadu, pirms tam nepieciešama nopietna sagatavošanās.

Ar lielu aizrautību skolēni darbojas robotikas nodarbībās divās vecuma grupās - 6+ ar Lego education WeDo 2.0 konstruktoriem un 10+ ar Lego Mindstorms EV3 konstruktoriem. Rudenī Ina izstrādāja un iesniedza Preiļu novada pašvaldības Preiļu novada Izglītības pārvaldei “LEGO robotikas” interešu izglītības programmas abām vecuma grupām un rezultātā tika gūts augstākais vērtējums un atzinība un saņemta licence par to īstenošanu. Programma ietver 12 nodarbības, kuru laikā skolēni apgūst robotu konstruēšanas, programmēšanas pamatus, veido izpratni par mehānismu darbības principiem, attīsta loģisko, telpisko un radošo domāšanu.

Pateicoties Inas entuziasmam un ieguldītajam darbam, līdz ar pandēmijas ierobežojumu atcelšanu, no 1. marta sāka pilnvērtīgi darboties ĢDAC, kā rezultātā 2022. gadā centra apmeklējumu skaits pārsniedza trīs ar pusi tūkstošus. Centru ar interesi apmeklēja ne tikai Preiļu izglītības iestāžu audzēkņi, bet arī klašu kolektīvi no kaimiņu novadu skolām, lai iepazītos ar piedāvātajiem aktivitātēm. Ina vada arī 3D zīmēšanas nodarbības, kas notiek katru ceturtdienu, arī vasaras periodā.  

Drošāka interneta un Digitālās nedēļas norises arī ir Inas pārziņā. Ina izdomā un veido dažādas interaktīvās spēles un viktorīnas digitālajā vidē. Pateicoties viņas rūpīgumam, pacietībai un aizrautībai, BLN lielā skaitā ir iegādātas izzinošas, izglītojošas galda spēles un lielformāta spēles. Ina azartiski vada iknedēļas spēļu turnīrus, motivējot bērnus vismaz uz brīdi nolikt malā viedtālruņus, mudinot komunicēt, lietderīgāk pavadot brīvo laiku un attīstot dažādas iemaņas un prasmes. Viņa nenogurstoši palīdz kolēģēm lasīšanas veicināšanas programmu īstenošanā, pirmsskolas bērniem vadot “Lasītprieka darbnīcas”. Daudzveidīgi tematiskie pasākumi un nodarbības vienmēr ir ar noteiktu mērķi un pārdomāti, lai izglītotu un ieinteresētu dažādu vecumposmu auditoriju.

Lai veiksmīgi īstenotu savas ieceres, nepieciešamas labas sadarbības prasmes, kas Inai noteikti piemīt, jo viņa atrod kopēju valodu gan ar mazuļiem, gan ar viņu vecākiem un vecvecākiem, kā arī ar izglītības iestāžu pedagogiem un citu institūciju pārstāvjiem, kuri ir saistīti ar bibliotēku.

Preiļu Galvenās bibliotēkas kolektīvs lepojas un priecājas, ka valsts mērogā tika novērtēts kolēģes ieguldījums jaunās paaudzes izglītošanā, tādējādi pieliekot savu artavu mūsdienīgas, domājošas, lemtspējīgas nākotnes sabiedrības veidošanā. Ina ir nesavtīga, ar augstu atbildības sajūtu, rūpīga, pacietīga, aizrautīga, entuziasma pilna un vienkārši sirsnīgs, brīnišķīgs cilvēks. Vēlam neizsīkstošu darba sparu, radošumu un enerģiju arī turpmāk, darot to, kas ir sirdij tuvs!

Informāciju sagatavoja

Solvita Erta

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
bernu.biblioteka [at] preili.lv