Preiļu novadā Pašvaldībā

Viena no Preiļu novada domes projekta “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos” aktivitātēm bija informatīvi izglītojošs vebinārs 25.novembrī, kurā Preiļu, Ņižinas pilsētas (Ukraina) un Guria reģionā ietilpstošās Ozurgeti rajona (Gruzija) pašvaldības pārstāvji diskutēja par Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un pašvaldību iespējām tos realizēt.

Vebināra dalībniekus uzrunāja projekta finansētāju pārstāve Agita Kaupuža, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece Eiropas Savienības jautājumos un LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja, tiešsaistē piedalījās arī vairāki citi LPS pārstāvji.
Par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) stāstīja eksperte Inga Belousa, PhD, Latvijas platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) padomes dalībniece, biedrības “Zaļā brīvība” projektu vadītāja un mācībspēks Latvijas Universitātē. Prezentācija bija krievu valodā (tika izvēlēta kā labākais variants dažādu valstu dalībnieku savstarpējai saziņai) – ļoti profesionāli sagatavots materiāls, kurā nozīmīgākā informācija bija arī latviešu, ukraiņu, gruzīnu un angļu valodā. Dalībniekiem tika dots uzdevums ar IAM palīdzību prezentēt savu pašvaldību, kas raisīja ieinteresētu diskusiju.

Aktīvi iesaistījās Gruzijas pārstāvji: Zurab Nasaraia – Guria reģiona gubernators, Lika Glonti – nodaļas vadītāja vietnieks Guria reģiona administrācijā, Davit Darchia – Ozurgeti pašvaldības priekšsēdētājs, Nana Tavdumadze – Ozurgeti pašvaldības administrācijas vadītāja, Tariel Kalandadze – Guria pašvaldības publiskās skola Nr.4 vadītājs, Gia Mamakaishvili – Ozurgeti pašvaldības Finanšu-budžeta daļas vadītājs u.c.

Ukrainas Ņižinas pilsētu pārstāvēja 13 dalībnieki, tai skaitā Jurij Homenko – Ņižinas pilsētas deputātu padomes sekretārs (spīkers), Valerij Sologub – pilsētas abministrācijas vadītājs, deputāti Sergej Ohonko, Valentina Gradobik, Natalia Radcenko. Projekta organizatore Ukrainā – Tamara Stratilat, pašvaldības uzņēmēju padomes locekle un lietišķo sieviešu sabiedriskās organizācijas – kluba «Дилова жинка» vadītāja, citas kluba dalībnieces Galina Bondarenko, Svetlana Kurockina, Inna Krivenko, Jelena Jekimenko, Anzelika Timcenko – Jauniešu centra direktore, Valerij Gavrilenko – uzņēmējs.

Vebinārā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, 13.Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, domes priekšsēdētāja vietnieki Juris Želvis un Klavdija Zarāne, deputāts Juris Erts, izpilddirektors Aldis Džeriņš, Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors Edgars Znutiņš un direktora vietniece mākslas nodaļā Marianna Abricka, Preiļu galvenās bibliotēkas pārstāve Velta Popa, kā arī daudzi Preiļu novada domes speciālisti.

Iegūto informāciju varēs izmantot iesaistītās pašvaldības attīstības stratēģiju un programmu izstrādē vai pilnveidošanā, investīciju plānošanā un ikdienas darbībās, un tā būs pieejama arī sadarbības pašvaldību mājas lapās plašākam interesentu lokam.

Tiešsaistes tikšanās bija ļoti nozīmīga no savstarpējo kontaktu veidošanas un nostiprināšanas viedokļa starp sadarbības pašvaldībām, tika diskutēts par iespējamām sadarbības formām un iedzīvotāju plašāku iesaistīšanu un, protams, klātienes tikšanās iespējām pēc ierobežojumu atcelšanas.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”

Prezentācija “ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pieredze to sasniegšanā”

Elita Jermolajeva,
projekta “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos” un vebināra vadītāja,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja