Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Pēdējā laikā arvien biežāk SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” saņem iesniegumus no piepilsētā piegulošu īpašumu īpašniekiem, fiziskām un arī juridiskām personām par retāku cieto sadzīves atkritumu izvešanu savai privātajai mājsaimniecībai vai uzņēmumam, kā tas ir noteikts 2022. gada 27. oktobra Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/41 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”. Bieži vien iesniegumos norādīts lūgums cietos sadzīves atkritumus izvest pat līdz vienai reizei ceturksnī, taču, saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, neatkarīgi no īpašuma veida, atkritumu izvešanai jānotiek ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.

Analizējot situācijas un attiecīgos iesniegumus, rodas jautājums, kādēļ, piemēram, nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumi atrodas piepilsētā, uzskata par nepieciešamu samazināt cieto atkritumu izvešanas biežumu? Ir skaidrs, ka arī saimniecībās un ražojošās organizācijās atkritumi rodas tikpat daudz un pat vairāk kā jebkuram pilsētā dzīvojošam individuālam atkritumu radītājam, tādēļ nav īsti skaidrs, kur šie atkritumi tiek izmesti. Tas, savukārt, liek domāt, ka šie atkritumi, visticamāk, nesankcionētā veidā un apzināti tiek izmesti Preiļu pilsētas atkritumu šķirošanas punktu novietotajos konteineros, kas atrodas daudzdzīvokļu māju tuvumā. Par to var liecināt pārpildītie atkritumu konteineri pilsētā. Tas, savukārt, paredz to, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem nākotnē palielinātos izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, kurus patiesībā viņi nemaz nerada. Tā ir arī katra pilsoniskā atbildība, rīkoties saskaņā ar noteikumiem. Arī iepriekš SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicināja apsaimniekot atkritumus atbildīgi un ievērot to, ka nešķiroto atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu mājām ir paredzēti tikai ikdienas sadzīves atkritumiem un tikai tiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri maksā par atkritumu izvešanas pakalpojumu, bet nekādā gadījumā lauku vai privātmāju iedzīvotājiem. 

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina uz vienlīdzību visos gadījumos, neatkarīgi no tā, kurš ir atkritumu radītājs, jo ikvienam atkritumu radītājam ir noteikta atbildība un pienākumi, ko nosaka jau iepriekšminētie Preiļu novada pašvaldības izdotie saistošie noteikumi:

Tāpat arī atgādinām, ka ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kurai vēljoprojām nav noslēgts līgums, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, ir jābūt noslēgtam līgumam ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par atkritumu izvešanu. Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļā Preiļos, Rīgas ielā 4, tālr. +371 29420721.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa