Pēc ārkārtējās situācijas beigām paredzēts sniegt finansiālu atbalstu darba devējiem jaunu darbinieku pieņemšanai darbā no bezdarbnieku vidus. Algas subsīdijas atbalsta pasākuma ietvaros darba devējs trīs mēnešus  saņems subsīdiju darba algai 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī.

To paredz otrdien, 16. jūnijā, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par aktīvo  nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

“Subsīdiju programma bezdarbnieku pieņemšanai darbā ir aicinājums darba devējiem izvērtēt, un ja ir iespējams, radīt darba vietas. Valsts nāk palīgā ar atbalstu, lai krīzes skartās nozares pēc iespējas ātrāk atgūtos un nostātos uz kājām. Šī programma nodrošinās divpusēju efektu – gan radīs darba vietas, gan samazinās bezdarbnieku rindas,” uzskata labklājības ministre Ramona Petraviča.

Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu veidošanu, pieņemtie grozījumi darba devējam paredz pienākumu nodarbināt bezdarbnieku ne mazāk kā trīs mēnešus pēc algas subsīdijas atbalsta pasākuma īstenošanās beigām. Darba devēji varēs pieteikties šim atbalstam līdz 2021.gada 31.decembrim. Pasākumā iecerēts iesaistīt 15 000 bezdarbnieku un plānots finansējums 23,5 miljoni eiro (papildus piešķirtais finansējums no ES fondiem).

Bez tam bezdarbnieka statusu ieguvušajiem klātienes studentiem paredzēta iespēja  piedalīties prasmju un iemaņu attīstības pasākumā, kas ļautu studējošajiem studiju laikā attīstīt pētnieciskās, organizatoriskās, IT prasmes, veicot noteiktus uzdevumus savā augstskolā vai koledžā. Pasākumā iesaistītajiem studentiem tiks izmaksāta stipendija – 10 eiro apmērā par katru dalības dienu (aptuveni 200 eiro mēnesī). Pasākuma ilgums ir līdz sešiem mēnešiem un tajā domāts iesaistīt 3000 bezdarbnieku, kam plānots finansējums 3,6 miljoni eiro (LM iekšēji pārdalītais ES fondu finansējums).

Savukārt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos bezdarbniekus drīkstēs iesaistīt ne vairs līdz četriem,  bet gan  līdz sešiem mēnešiem gadā, jo kā liecina pieredze, tautsaimniecība pēc krīzēm atgūstas pakāpeniski un uzlabojumi darba tirgū vērojami ar zināmu laika nobīdi. Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos piedalīsies tie bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un bezdarbnieka palīdzības pabalstu. Pasākumā plānots papildus iesaistīt 8 000 bezdarbnieku un plānots finansējums 10,9 miljoni eiro (LM iekšēji pārdalītais ES fondu finansējums).

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
+371 64331829,
egils.zarins@lm.gov.lv