Jaunatne Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru veiksmīgi turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/l/001.

Projektā var iesaistīties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti NVA.

Jaunietis var būt gan no Preiļu novada jebkuras vietas, gan no cita Latvijas novada. Nodarbību vietu saskaņojam ar jaunieša iespējām un vajadzībām.

Viena jaunieša ilgums projektā 2 – 4 mēneši. Pabeidzot projekta individuālo pasākumu programmu jaunietis sasniedz sekmīgu rezultātu – iegūst darbu, sāk savu nelielu uzņēmējdarbību, uzsāk mācības vai sekmīgi iesaistās jauniešu centru darbībā.

Jaunietim tiek sniegts gan individuāls mentora atbalsts, gan programmas vadītāja atbalsts, gan dažādu speciālistu konsultācijas. Jaunietim(-tei) ir iespējas apgūt dažādas jaunas prasmes – jebkurā interesējošā jomā (floristika, skaistumkopšana, automehānika, autovadīšana, sociālā sfēra, radošā joma u.c.). Jaunietim ir iespēja gūt priekšstatu par savu nākotnes profesiju, gan arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Projekts “Proti un dari” ir lieliska iespēja lielākās vai mazākās grūtībās nonākušajiem jauniešiem apgūt jaunas profesijas un prasmes, kuras noder gan ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo pasauli, paplašinot redzes loku un palīdzot atkal pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Ko projekts var sniegt jaunietim?

Katru mēnesi Tev tiek nodrošinātas:

24 stundas dažādu kursu un nodarbību,
20 stundas mentora atbalsts un
4 stundas programmu vadītāja atbalsts.

Un tas viss – bez maksas!

Kā iesaistīties?  Sazinies ar mums!

Santa Ancāne-Novikova, tālr. +371 29327010, e-pasts: santa.ancane@preili.lv

Sintija Ančeva, tālr.+371 28291082, e-pasts: sintija.anceva@preili.lv

Vai Facebook un Instagram – Jauniešu centra “ČETRI” soc.tīklos

Sagatavoja:
Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”
vadītāja Santa Ancāne-Novikova
+371 29327010