Sākot ar 1. novembri iedzīvotāji aicināti pieteikties vienreizējā pabalsta bērnam ar invaliditāti, kurš deklarēts Preiļu novada administratīvajā teritorijā, saņemšanai. Pabalsta apmērs ir 20 EUR.

Lai saņemtu pabalstu, aicinām bērna ar invaliditāti likumiskos pārstāvjus griezties pie savai dzīves vietai tuvākā sociālā darba speciālista, iesniedzot iesniegumu (iesnieguma veidlapa pieejama pie sociālā darba speciālista), uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu, ja šī informācija nav speciālistu rīcībā, kā arī iesniedzot bankas norēķinu konta numuru, lai pabalsta izmaksu veiktu bezskaidrā naudā.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas šāds pabalsts pirmo reizi tika izmaksāts aizvadītajā gadā 48 novada bērniem.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv