Jaunatne

Jaunieši vecumposmā no 18 līdz 25 gadiem, ir aicināti reģistrēties un piedalīties pasākumā “Baltic Sea Youth Camp – online edition” (Baltijas jūras jauniešu nometne – tiešsaistes versija). Pasākums notiks 2020.gada 12. un 13.jūnijā.

“Baltic Sea Youth Camp” (BSYC) ir iespēja jauniešiem no Latvijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas sniegt savu pienesumu aktualizējamai Eiropas Savienības stratēģijai Baltijas jūras reģionam (Stratēģija). Šoreiz pasākuma fokusā būs tēmas, kas saistītas ar starptautisko sadarbību, kultūru, izglītību un vidi.

BSYC tiek organizēts pirms Stratēģijas ikgadējā foruma. Šogad ar COVID-19 radīto apstākļu dēļ forums no jūnija pārcelts uz oktobri, tomēr BSYC organizatori – Baltijas jūras valstu padome, Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācija, Baltijas pilsētu savienība, Euroregion Baltic un Erasmus studentu tīkls Somijā – lēma 2020.gadā aicināt jauniešus uz BSYC divreiz: gan sākotnēji plānotajā norises laikā jūnijā, gan pirms Stratēģijas foruma oktobrī.

“BSYC – online edition” ietvaros jauniešiem būs iespēja dzirdēt ievērojamas personības, kas pārstāv zinātnes, politikas, kultūras un citas jomas, un iegūt priekšstatu par reģionālo sadarbību Baltijas jūras reģionā. Centrālais pasākuma elements būs Baltijas jūras reģiona jauniešu ideju apmaiņa un projektu veidošana.

Plašāka informācija, pasākuma programma un reģistrēšanās: www.balticyouthcamp.org/